Perl

Perl jest interpretowanym językiem programowania stworzonym w 1987 roku. Perl to język wieloparadygmatowy… Perl jest interpretowanym językiem programowania stworzonym w 1987 roku. Perl to język wieloparadygmatowy – obiektowy, imperatywny i funkcyjny z dynamicznym typowaniem, działający na wielu platformach sprzętowych i systemowych. Twórcą języka jest Larry Wall, amerykański programista komputerowy. Pierwotnie Perl był przeznaczony do pracy […]

Programowanie w C++

C++ to język programowania o bardzo ogólnym zakresie potencjalnych zastosowań, język wieloparadygmatowy – proceduralny, obiektowy i generyczny zarazem. Charakterystyczne cechy środowiska C++ to przede wszystkim… C++ to język programowania o bardzo ogólnym zakresie potencjalnych zastosowań, język wieloparadygmatowy – proceduralny, obiektowy i generyczny zarazem. Charakterystyczne cechy środowiska C++ to przede wszystkim wysoka wydajność kodu, bezpośredni dostęp […]