Praca: Full-Stack / Salesforce DeveloperSalesforce to innowacyjna technologia, która pozwala przekraczać granice wydajności zintegrowanych aplikacji, wykorzystywanych przez największe globalne organizacje. Dynamika, chmura IT o wiodącej renomie, stale rosnący świat aplikacji na AppExchege, nowoczesny biznes i innowacyjne rozwiązana to właśnie ekosystem Salesforce.
 
Rozwiązania chmurowe są przyszłością. Z nami będziesz miał/a szansę poznania platformy Salesforce i rozwoju jako programista, tworząc nowoczesne rozwiązania w języku APEX oraz webowe interfejsy użytkownika oparte o Visualforce oraz Lightning Component Framework.
 
Dołącz do ponad 4 milionów programistów Salesforce na całym świecie!

Full-Stack / Salesforce Developer

Miejsce pracy: Katowice

Nr Ref.: 00637427

Czym będziesz się zajmować?
 • Tworzeniem nowych rozwiązań opartych o platformę Salesforce wykorzystując do tego:
  • APEX - język obiektowy wywodzący się z Javy
  • Javascript – najnowsze standardy ECMA
  • Lightning Component Framework
  • Framework Visualforce
  • HTML
 • Wdrażaniem rozwiązań ‘out-of-the-box’ oferowanych przez platofrmę Salesforce:
  • E-commerce
  • Service Cloud
  • Sales Cloud
  • Marketing Cloud
  • CRM
  • Salesforce Einstein AI
 • Wsparciem technicznym dla istniejących rozwiązań
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • Znajomości przynajmniej jednego języka obiektowego: Java, C#, C++ i/lub języka JavaScript (ECMAScript 2015 i wyżej)
 • Znajmości zagadnień z zakresu teorii programowania obiektowego
 • Znajomość przynajmniej jednego systemu kontroli wersji: GIT, SVN
 • Chęci nauki nowych technologii (Cloud Computing, APEX, Lightning, Visualforce)
 • Chęci rozwoju w kierunku full-stack developer
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej własnych rozwiązań
Co możemy Ci zapewnić?
 • Możliwość dołączenia do dynamicznie się rozwijającego centrum programistycznego jednej z największych na świecie firm doradztwa IT
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania." Brak powyższych oświadczeń jest równoznaczny z wyłączeniem aplikacji z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
APLIKUJ TERAZ