Praca: Informatyk


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 40831

Warunki pracy

Obsługa klienta wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

Zakres zadań

 • Administrowanie siecią teleinformatyczną, w tym odpowiedzialność za zabezpieczenie sieci i stacji roboczych oraz zainstalowanego oprogramowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemów informatycznych i zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa
 • Prowadzenie bezpośredniego wsparcia użytkowników (help-desk) w zakresie eksploatacji systemów aplikacyjnych, stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa i archiwizowanie zbiorów danych
 • Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i BIP
 • Prowadzenie ewidencji zgłoszeń awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dokonywanie oceny stopnia zużycia sprzętu komputerowego
 • Utrzymywanie rozwoju sieci komputerowej (LAN) oraz łączy transmisji danych (WLAN) oraz usuwanie drobnych awarii sieci i urządzeń komputerowych
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz poczty elektronicznej
 • Monitorowanie zmian w systemie w celu zapewnienia niezakłóconej pracy komputerów i oprogramowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi informatycznej
 • znajomość zagadnień dot. programów specjalistycznych stosowanych w dziedzinie ochrony środowiska
 • znajomość programów MS WORD, MS PowerPoint, MS FrontPage, MS Excel, MS Access, OpenOffice, StartOffice, Corel PhotoPaint, Corel Draw, Adobe PhotoShop, Macromedia Flash, ArcView
 • znajomość systemów operacyjnych MS-DOS, Windows, Linux RedHat i Slackware
 • znajomość języków programowania HTML, Visual Basic, Visual C++
 • gruntowna znajomość budowy komputera i sprzętu informatycznego, azgadnień związanych z sieciami komputerowymi i Internetem, administrowanie systemem
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy
 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość specjalistycznych programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ