Praca: Kierownik projektów


Kierownik projektów

Departament Innowacji i Płatności

Miejsce pracy: Warszawa
Nr oferty: Cen/357/2018
Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w Polsce. Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami, rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej oferty szkoleniowej i programów rozwojowych. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości.

Zadania:

 • Kompleksowe zarządzanie projektami dotyczącymi wdrażania nowych produktów, ich utrzymania i rozwoju, zgodnie z metodologią i przyjętymi standardami,
 • Nadzór nad realizowanymi projektami pod kątem budżetowym, realizacji zakresu, harmonogramu i jakości wykonywanych prac,
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie,
 • Formułowanie wymagań biznesowych do zmian w systemach informatycznych
 • Testowanie poprawności dostarczanych zmian i funkcjonalności,
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi banku oraz wsparcie merytoryczne dla innych jednostek banku,
 • Tworzenie pełnej dokumentacji projektowej.

Korzyści:

 • Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy,
 • Praca z ekspertami – pasjonatami w swojej dziedzinie,
 • System szkoleń i programów rozwojowych,
 • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.

Oczekiwania:

 • Student 4 lub 5 roku studiów lub ukończone studia wyższe (preferowane bankowość, finanse, zarządzanie, kierunki prawnicze, socjologia, psychologia, ebiznes, informatyka),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość metodyk w obszarze zarządzania projektami np. PMI (PMBOK), Prince2, Agile oraz narzędzi wspomagających takich jak MS Project, Enterprise Architect,
 • Umiejętność przygotowywania zrozumiałych i czytelnych prezentacji z opisem wykonywanych zadań lub przeprowadzanych analiz,
 • Umiejętność ustalania priorytetów, podejmowania decyzji i egzekwowania ich realizacji,
 • Wysokie zdolności analityczne.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/kierownik-projektow_1964053.html

* Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

* Prosimy o zapoznanie się z informacją Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, uprzejmie informuje, że zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą i których jest administratorem. Dane są przetwarzane przez Bank w zbiorze osób ubiegających się o pracę dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

www.pekao.com.pl/kariera

APLIKUJ TERAZ