Praca: Senior Quality Assurance Engineer


Oferta przeniesiona do archiwum
Senior Quality Assurance Engineer

  

Requirements
 • Excellent analytical skills and the ability to interpret technical data and specifications
 • Minimum of 5 year experience with scripting and/or programming
 • Minimum of 5 years direct experience as a test developer for a major application release, with at least 3 year experience with web applications
 • Minimum of 5 years JAVA development and using Eclipse, IntelliJ IDE
 • Minimum of 5 year experience automation test, Selenium WebDriver API
 • Experience/knowledge using Oracle SQL Developer
 • Experience/knowledge using Continuous Integration, Jenkins automation build application
We Expect
 • 4+ years of work experience in software testing (enterprise applications is a plus)
 • Highly experienced with QA methodologies, processes and tools
 • Experience setting up quality processes/driving quality initiatives on a project level
 • Strong understanding of web-based technologies
 • Excellent understanding of quality assurance and product quality
 • Ability to perform tests against Web applications, both front-end UI as well as back-end databases, application servers, and services
 • Ability to plan, coordinate, and execute a testing strategy
 • Upper intermediate level of English in both writing and speaking
 • Self-starter with excellent communication and interpersonal skills, as well as a strong attention to detail
Responsibilities
 • Reporting directly to either the QA Manager or VP of Product Operations
 • Working with QA, Development and Product Teams to prioritise the development of automated tests
 • Key Contributor in the recommendations based on client desires, product architecture, cost, quality and delivery timelines
 • Participating in design and requirements meetings from a test automation perspective and presents the strategy for automation
 • Developing a solid understanding of a tested product’s intended performance
 • Coordinating the identification and resolution of software issues between multiple departments, groups and locations
 • Researching new testing technologies and methods, including automated testing tools, in order to improve code quality and processes on an ongoing basis
We Offer
 • Possibility of partial remote work
 • Interesting, international projects with advanced technologies and methodologies
 • Professional system of internal trainings
 • Private medical coverage
 • Multisport card
 • Flexible working time
 • Friendly atmosphere

Uprzejmie informujemy że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Aplikując akceptujesz poniższą Klauzulę informacyjną


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) ul. Przewozowa 32,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Euvic sp. z o.o., podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Euvic oraz klienci Euvic sp. z o.o. lub innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Euvic sp. z o.o.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony wykorzystaniem tych danych w procesach rekrutacyjnych podjętych zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym.
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@euvic.pl
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) ul. Przewozowa, a także inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Euvic, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w (i) Euvic sp. z o.o. lub (ii) podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej Euvic oraz przekazywanie ich w celach informacyjnych podmiotom biorącym udział w procesie rekrutacji, w tym do państw trzecich.

Przedmiotowa zgoda dotyczy procesów rekrutacji podjętych zarówno przed złożeniem niniejszej zgody jak i w okresie późniejszym.

Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Zostałem/am poinformowany, iż niniejsza zgoda może być wycofana w każdym momencie.

APLIKUJ TERAZ