Praca: Specjalista ds. raportowania


Specjalista ds. raportowania

Departament Innowacji i Płatności

Miejsce pracy: Warszawa
Nr oferty: Cen/360/2018
Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w Polsce. Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami, rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej oferty szkoleniowej i programów rozwojowych. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości.

Zadania:

 • Przygotowywanie analiz i raportów zarządczych lub sprawozdawczych,
 • Wdrażanie i usprawnianie narzędzi raportowych i analitycznych,
 • Opracowywanie dokumentacji oraz implementacja nowych funkcjonalności systemu raportowego (SQL, SSDT),
 • Udział w projektach rozwojowych i optymalizacyjnych (związanych z wykorzystaniem danych),
 • Sporządzanie raportów cyklicznych oraz ad hoc zgodnie z regulacjami i w oparciu o potrzeby biznesowe,
 • Bieżący monitoring regulacji i wytycznych organizacji płatniczych, Narodowego Banku Polskiego i regulatorów w zakresie raportowania transakcji.

Oczekiwania:

 • Student 4 lub 5 roku studiów lub ukończone studia wyższe na kierunku ścisłym (matematyka, metody ilościowe, ekonomia, informatyka),
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Excel, Access, mile widziana znajomość VBA,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru relacyjnych baz danych,
 • Biegła znajomość języków wykorzystywanych do przetwarzania danych i modelowania statystycznego (SQL, SAS, R),
 • Bardzo dobra znajomość MS SQL Server oraz SSDT,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Wysokie zdolności interpersonalne, samodzielność oraz dobra organizacja pracy,
 • Wiedza z obszaru acquiringu będzie dodatkowym atutem.

Oczekiwania:

 • Student 4 lub 5 roku studiów lub ukończone studia wyższe na kierunku ścisłym (matematyka, metody ilościowe, ekonomia, informatyka),
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Excel, Access, mile widziana znajomość VBA,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru relacyjnych baz danych,
 • Biegła znajomość języków wykorzystywanych do przetwarzania danych i modelowania statystycznego (SQL, SAS, R),
 • Bardzo dobra znajomość MS SQL Server oraz SSDT,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Wysokie zdolności interpersonalne, samodzielność oraz dobra organizacja pracy,
 • Wiedza z obszaru acquiringu będzie dodatkowym atutem.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/specjalista-ds-raportowania_1964059.html

* Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

* Prosimy o zapoznanie się z informacją Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, uprzejmie informuje, że zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą i których jest administratorem. Dane są przetwarzane przez Bank w zbiorze osób ubiegających się o pracę dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

www.pekao.com.pl/kariera

APLIKUJ TERAZ