Praca: Specjalista ds. Wsparcia


Bricoman to obecnie 9 sklepów-składów budowlano-remontowych
Dołącz do grona 750 Pracowników z pasją na stanowisko:

Specjalista ds. Wsparcia
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres odpowiedzialności:
 • pomoc techniczna dla użytkowników Centrali: instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania
 • pomoc techniczna dla użytkowników Sklepów: telefonicznie i zdalny pulpit, obsługa systemu zgłoszeń
 • samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
 • opieka nad urządzeniami klasy PC/ drukarki/ tablety/ skanery
 • instalacja aplikacji, rozwiązywanie problemów ze zgodnością wersji, tworzenie pakietów automatycznych
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej, bazy wiedzy, inwentaryzacja sprzętu
 • podstawowa administracja środowiskiem domenowym Windows Server, konfiguracja urządzeń sieciowych TCP/IP
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego i/lub informatycznego, doświadczenia w świadczeniu usług help-desk oraz diagnostyce sprzętu IT
 • podstawowej wiedzy z dziedziny sieci TCP/IP, bardzo dobrej znajomości systemu operacyjnego Win7/10 w konfiguracji domenowej
 • podstawowej znajomości systemów i usług opartych o Linux i Windows Server (AD/DNS/RDP/DHCP)
 • znajomości podstaw środowiska VMware, podstawowej wiedzy na temat wirtualizacji
 • gotowości do odbywania podróży służbowych, dokładności i dbałości o szczegóły
 • bardzo dobrej organizacji pracy, samodyscypliny (terminowości)
Dodatkowym atutem będzie:
 • umiejętność tworzenia skryptów cmd / power shel / bash, wiedza w dziedzinie baz danych opartych na Ingres / MSSQL, tworzenie zapytań SQL
 • znajomość platformy Citrix - podstawy programowania, automatyzacja procesów

 

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania zapewniamy:
 • umowę o pracę, opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport
 • stabilne zatrudnienie, pracę w dobrej atmosferze
 • szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje oraz poszerzające wiedzę, rozwój zawodowy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Unijnego o Ochronie Danych osobowych, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest spółka Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się mogą Państwo za pomocą adresu mail: ochronadanych@bricoman.pl lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);

2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Pani / Pana dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. dostawcy usług IT.

Dane będą przetwarzane w celu bieżącej rekrutacji w okresie 3 miesięcy po zakończeniu procesu, a w razie wyrażenia zgody dotyczącej przyszłych rekrutacji do odwołania zgody nie dłużej jednak niż 12 miesięcy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

APLIKUJ TERAZ