Perl jest interpretowanym językiem programowania stworzonym w 1987 roku. Perl to język wieloparadygmatowy…

Perl jest interpretowanym językiem programowania stworzonym w 1987 roku. Perl to język wieloparadygmatowy – obiektowy, imperatywny i funkcyjny z dynamicznym typowaniem, działający na wielu platformach sprzętowych i systemowych. Twórcą języka jest Larry Wall, amerykański programista komputerowy. Pierwotnie Perl był przeznaczony do pracy wyłącznie z danymi tekstowymi, wraz z kolejnymi aktualizacjami nabył zdolności do obsługi wielu innych rodzajów danych. Perl jest dystrybuowany na zasadach wolnego oprogramowania, pracuje bezproblemowo w systemie Windows choć jego macierzystą platformą są system Unix i jego pochodne. Do niedawna na skrypcie opracowanym w języku Perl oparta była witryna wikipedia.org. Perl miał w zamyśle twórców umożliwiać analizowanie plików zawierających tekst i tworzenie raportów na ich podstawie. W filozofii Perla zaznacza się ideę możliwie prostego programowania aplikacji, co definiuje hasło przewodnie często powielanie w sieci; Można to zrobić na różne sposoby (There is more than one way to do it). Funkcjonalność Perla może być rozszerzana przy pomocy licznych modułów funkcyjnych – wiele z nich można pobrać ze strony cpan.org, większość jest udostępniania na zasadach wolnego oprogramowania lub licencji artystycznej. Kompilacja programów napisanych w języku Perl odbywa się podobnie jak w przypadku Javy – kod jest w pierwszej fazie kompilowany do formy pośredniej, na którym to etapie następuje jego jednoczesna optymalizacja. Istnieje możliwość wykorzystywania powstałego w ten sposób kodu pośredniego zamiast kodu źródłowego, jednak także i w tym przypadku niezbędne okazuje się wykorzystanie tak zwanego interpretera czyli programu wykonującego. Konstrukcja Perla nie przewiduje wykonywania każdej linii kodu źródłowego jedna po drugiej mimo że jest to język interpretowany.

Dodaj komentarz