Mimo tego, że media nieustannie podkreślają to, jak ważna jest umiejętność programowania i jak bardzo otwiera to drzwi do kariery, Polacy zdają się nie dostrzegać tego, że jest to jedna z kompetencji przyszłości. Z badań przeprowadzonych przez sieć szkół programowania Codecool wynika, że Polacy bardziej niż programowanie cenią np. kompetencje związane z łatwym nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi.

Jakie kompetencje gwarantują znalezienie dobrej pracy? Takie pytanie zadano Polakom zarówno z małych miejscowości jak i z większych miast. Programowanie, globalnie znalazło się na 4. Tym miejscu. Bardziej pożądane (zdaniem badanych) okazały się:

  •          Specjalizacja w określonej dziedzinie (38%)
  •          Biegła znajomość dwóch języków obcych (26%)
  •          Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi (15%)

Programowanie ma gwarantować dobrą pracę zdaniem 12,8% osób przy czym to mieszkańcy większych miast bardziej zdają sobie sprawę z tego, jak przydatne w szukaniu pracy może być kodowanie.  Spośród mieszkańców dużych miast, aż 26% stawia na programowanie. Dla porównania wśród mieszkańców miast do 50 tys. osób – tylko 6%.

Taka dysproporcja nie dziwi – firmy zatrudniające programistów mieszczą się w większych miastach. W miasteczkach do 5 tys. mieszkańców firm wymagających posiadania tego typu umiejętności jest niewiele – stąd ich mieszkańcy sukces sytuują głównie w ścisłej specjalizacji  i umiejętności nawiązywania języków obcych.

Warto pamiętać, że choć sektor IT nieustannie się rozwija i daje coraz więcej pracy, to znajdą w tej branży pracę nie tylko programiści aplikacji. Umiejętność programowania i rozumienia kodu nie musi zaś oznaczać konieczności pracy jedynie jako developer.

Dodaj komentarz