Administrator Sieci i Systemów

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o. o. jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Dzięki elastyczności w działaniu i doświadczeniu zdobytemu na rynkach niszowych spółka opracowała optymalny proces pozwalający na efektywne zarządzanie obsługiwanymi i kupionymi portfelami wierzytelności.

Administrator Sieci i Systemów
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 • bieżąca konserwacja, modernizacja oraz dbanie o bezpieczeństwo sieci komputerowej  
 • konfiguracja i aktualizacja oprogramowania stacji roboczych oraz serwerów
 • wykonywanie i kontrola kopii zapasowych
 • monitorowanie infrastruktury informatycznej
 • ewidencja sprzętu i oprogramowania
Wymagania:
 • znajomość budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego
 • znajomość obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych MS Windows dla stacji roboczych oraz serwerów wraz z usługami
 • znajomość konfiguracji serwerów MS Exchange, MS SQL
 • znajomość budowy i konfiguracji sieci komputerowych oraz ich zabezpieczeń
 • mile widziana umiejętność konfiguracji telefonów komórkowych i VoIP
 • mile widziana znajomość systemów MDM
Oferujemy:
 • pracę w modelu hybrydowym
 • niekorporacyjną atmosferę pracy
 • stabilne warunki zatrudnienia 
 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów tj., opieka medyczna, siłownia lub dofinansowanie do kart ZTM, ubezpieczenie grupowe
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Corpus Iuris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83,01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220133, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gci.pl; poprzez email: daneosobowe@gci.pl; telefonicznie 539 733 993; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

1. w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
2.w przypadku, w którym wyraził Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o., podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.
4.Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione innym podmiotom przetwarzającym.
6.Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w/w spółkom.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d)przenoszenia danych;
e)wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Dołącz do CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne brały udział w procesie rekrutacji w przyszłości dołącz do CV klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A.Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

IT CONNECT Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Ochota

realizacja projektu wdrożenia nowej wersji systemu oraz prac związanych z rozwojem/modyfikacją/integracją sieci i usług zgodnie ze zdefiniowanym zakresem oraz założonym budżetem i...

wczoraj

IT CONNECT Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Ochota

Administracja i konfiguracja infrastruktury sieciowej LAN/WAN. Wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z infrastrukturą sieciową. Zapewnienie...

wczoraj

Polpharma Biologics

Lokalizacja: mazowieckie/Duchnice

Your responsibilities Identify, research, and resolve 2nd & 3rd level Technical Support problems related to the Internet, Firewalls, LANs, WLANs, WANs and other Network components, Monitor network...

2023-03-25