Analityk BI

Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 1264.

Analityk BI
Miejsce pracy: Warszawa

Nasz klient jest światowym liderem w przetwórstwie żywności. Jego działania skupiają się m.in. na analizie procesów biznesowych, przygotowaniu danych, tworzeniu interaktywnych raportów, a także developmencie i utrzymaniu kluczowych aplikacji. Firma współpracuje z klientami na całym świecie.

Analityk systemów biznesowych Business Intelligence będzie częścią zespołu BI Scrum Development realizującego projekty Business Intelligence dla funkcji korporacyjnych i/lub wspierających biznes. Zespół ten wspiera firmę w analizie procesów biznesowych, ekstrakcji danych i przygotowaniu do budowy hurtowni danych firmy, analizie danych oraz tworzeniu interaktywnych raportów Business Intelligence wspierających podejmowanie decyzji biznesowych.

Stack technologiczny: SQL, PL/SQL, Oracle, Tableau, Python.

Zespół: 3 Senior BI Developerzy, 2 Regular BI Developerzy, Scrum Master.

 

Zakres obowiązków:

 • Stały kontakt z Project Managerem/Product Ownerem i interesariuszami biznesowymi firmy, w celu zrozumienia potrzeb biznesowych i priorytetów wielu złożonych projektów obejmujących pełny zakres podstawowej działalności firmy (Agrobiznes, BLC, usługi finansowe, linia produktów frachtowych, zarządzanie ryzykiem finansowym) – DELTA Serwer Pozycji Ryzyka Rynkowego i projekty DELTA Credit Risk
 • Stały kontakt z interesariuszami firmy (z działów Ryzyka Rynkowego i Ryzyka Kredytowego) w celu zrozumienia procesów biznesowych, gromadzenia danych, przetwarzania danych i wymagań dotyczących modelowania
 • Wsparcie Project Managera / Product Ownera poprzez zdefiniowanie historii Backlogu Produktu i pomoc w wyjaśnieniu priorytetu biznesowego
 • Analiza danych na podstawie zapytań SQL w celu potwierdzenia wymagań biznesowych, wdrażanie zapytań sprawdzających koncepcję, potwierdzające zdefiniowaną logikę biznesową
 • Wsparcie zespołu BI Scrum Development poprzez dokumentowanie wymagań i pomoc w konceptualizacji rozwiązań BI spełniających wymagania interesariuszy biznesowych
 • Współpraca z innymi zespołami BI/IT w celu koordynowania działań w zakresie przygotowania danych i procesów transferu danych wymaganych dla określonego zakresu projektu
 • Tworzenie interaktywnych raportów Business Intelligence w ramach elementów dostarczanych projektów BI
 • Weryfikowanie dostarczonych rozwiązań poprzez tworzenie przypadków testowych, testowych zapytań SQL i testowych raportów BI
 • Współpraca z wieloma interesariuszami biznesowymi, aby pomóc koordynować testy akceptacji użytkownika i dostarczać wyniki testów zespołowi programistycznemu Scrum
 • Organizowanie interaktywnych warsztatów dla interesariuszy biznesowych i użytkowników końcowych
 • Zapewnienie wsparcia dla użytkowników hurtowni danych i raportów BI

Wymagania:

 • Ponad 3 lata doświadczenia w analizie systemów biznesowych
 • Umiejętność rozumienia procesów biznesowych, analizowania danych i łączenia ich w celu wyciągania wniosków i definiowania wymagań projektowych dla zespołu programistycznego
 • Umiejętność proaktywnej współpracy z interesariuszami biznesowymi w celu prowadzenia analizy wymagań i sesji UAT
 • Umiejętność dokumentowania wymagań i rezultatów projektu za pomocą notacji UML w Sparx Enterprise Architect
 • Doświadczenie w języku programowania SQL, relacyjnych i wielowymiarowych modelach danych oraz bazach danych (preferowane Oracle)
 • Doświadczenie w budowaniu źródeł danych i raportów Tableau
 • Biegłe korzystanie z zarządzania projektami, bazy wiedzy i narzędzi do współpracy: Jira, Confluence, MS Sharepoint i Teams
 • Wyższe wyksztalcenie (licencjat z informatyki, matematyki, ekonomii, finansów lub pokrewnej dziedziny)
 • Doświadczenie z metodologią Agile (preferowany Scrum)
 • Silne umiejętności komunikacyjne (w języku polskim i angielskim)
 • Umiejętność pracy nad wieloma złożonymi projektami jednocześnie
 • Gotowość do podróży służbowych (w kraju jak i za granicą) raz na jakiś czas

Mile widziane: 

 • Doświadczenie z SAP i SAP BW
 • Doświadczenie z Python

Firma oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego (budżet szkoleniowy)
 • Pracę przy rożnych projektach, dla klientów z całego świata
 • Elastyczne godziny pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie do karty Multisport (50%)
 • Możliwość pracy zdalnej (wizyty w biurze są sporadycznie, raz na 2 tygodnie/miesiąc)

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z udziałem mojej osoby w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez IFIRMA SA. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie przedmiotowej zgody oznacza, iż moje dane osobowe, które przekażę w trakcie procesu rekrutacyjnego, zostaną umieszczone w bazie kandydatów IFIRMA SA i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom w celu przedstawienia im mojej kandydatury.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@ifirma.pl lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności poprzez ocenę Twoich kwalifikacji i umiejętności i przedstawienie Twojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub wskazany wyżej adres e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w których będziesz chciał uczestniczyć.
Twoje dane możemy także przetwarzać w celach związanych z rozstrzyganiem sporów, rozpatrywaniem skarg i prowadzeniem postępowań prawnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą Klienci IFIRMA SA, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO i wynika z naszej działalności jako agencji zatrudnienia. Dodatkowo, zapewniamy iż przed każdym udostępnieniem Twoich danych osobowych naszym klientom, poprosimy Cię o dodatkową zgodą wskazując dane konkretnego podmiotu. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. zapewniającym wsparcie IT lub świadczącym usługi rekrutacyjne, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach, weryfikujemy czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych, jak również wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez określony czas i usuwamy je, kiedy nie ma już konieczności ich dalszego przetwarzania. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 24 miesięcy, chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana wcześniej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając Twoje dane osobowe nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony przewidzianej przez prawo.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

APLIKUJ TERAZ