Architekt Rozwiązań ITArchitekt Rozwiązań IT

Miejsce pracy: Warszawa, Ochota
Nr Ref.: [1785] D


Zadania:
 • Tworzenie koncepcji rozwiązania oraz koncepcji zmian w projektach IT - dokumenty High Level Design i Change Request
 • Wykonywanie i aktualizacja dokumentacji projektowej przez cały czas trwania projektu w zakresie swojej odpowiedzialności
 • Koordynacja i nadzór nad pracami analityków dziedzinowych zaangażowanych w analizy
 • Weryfikacja  i akceptacja dokumentacji analitycznej: Koncepcja Biznesowo Techniczna i Analiza Wykonalności
 • Uzgodnienia merytoryczne z Biznesem pod kątem wypracowania efektywnych rozwiązań spełniających cele biznesowe
 • Konsultacje podczas: 
  - projektowania scenariuszy testowych
  - rozwiązywania błędów wykrytych podczas fazy testów i fazy stabilizacji projektu
 • Prowadzenie warsztatów merytorycznych organizowanych przez projekt w zakresie swojej odpowiedzialności
 • Podejmowanie lub zatwierdzanie wszelkich decyzji merytorycznych mających wpływ na kształt rozwiązania
 • Weryfikacja i odbiór produktów analitycznych dostarczanych przez Vendorów
Wymagania:
 • Min. 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów IT w zakresie analizy biznesowej i systemowej, znajomość systemów informatycznych i procesów biznesowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu analiz biznesowych i systemowych
 • Znajomość platformy JIRA/Confluence
 • Znajomość SCRUM
 • Znajomość UML
 • Znajomość metodyki analizy i opisu architektury systemów IT
 • Dobra organizacja pracy własnej - samodzielność
 • Kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym (poziom B)
Oferujemy:
 • Pracę u Klienta z obszaru telekomunikacyjnego
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej lub karty sportowej (Multisport/Medicover Sport)
 • Dofinansowanie do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Współpracę na podstawie umowy B2B
 • Pracę w wykorzystaniem narzędzi takich jak Salesforce, Vlocity, Gitlab, Jira/Confluence
 • Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz (po zakończeniu procesu rekrutacyjnego)
 • Możliwość pracy w trybie hybrydowym (2x w tygodniu w siedzibie Klienta w Warszawie)


Administratorem danych osobowych jest IT CONNECT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Więcej informacji dot. przetwarzania danych można uzyskać na stronie www ITC w zakładce RODO: https://www.itconnect.pl/rodo-pl

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IT CONNECT, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez IT CONNECT przez okres najbliższych 9 miesięcy. Oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IT CONNECT przez okres najbliższych 9 miesięcy.”
APLIKUJ TERAZ