Delivery and Maintenance Service Manager

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Nasz Klient to partner jednego z największych producentów systemów ERP, działający na rynku wdrożeniowym Polski oraz innych krajów europejskich.
Delivery and Maintenance Service Manager
MIASTO Warszawa
Nr ref.: 47180#21040030
Zakres obowiązków:
 • Utrzymanie i rozwój narzędzi wspierających zarządzanie serwisem oraz realizowania prac rozwojowych i inwestycyjnych
 • Kierowanie działem serwisowym składającym się z zespołu helpdesk oraz zespołu rozwojowego (programistycznego)
 • Stała współpraca z obecnymi klientami, rozbudowa portfolio świadczonych usług serwisowych u obecnych jak i przyszłych klientów
 • Pozyskiwanie nowych klientów na usługi serwisu (przy udziale dedykowanych handlowców w ramach działu serwisowego)
 • Odpowiedzialność za przygotowania a następnie wykonanie rocznego budżetu działu, zarówno części przychodowej jak i kosztowej
 • Utrzymywanie, aktualizowanie i negocjowanie wzorów umów z obszaru serwisowego w tym warunków i procedur świadczenia usług SLA
 • Stała kontrola wykonania budżetu i wykonania zobowiązań wynikających z umów serwisowych
 • Utrzymanie i udoskonalanie powtarzalnych procesów zarządzania usługami serwisowymi, metod pomiaru i raportowania, narzędzi i standardów.
 • Stała współpraca i tworzenie najlepszych praktyk z kluczowymi decydentami, w tym szukanie najlepszych rozwiązań wspierających dynamiczny rozwój organizacji
 • Stała współpraca z działami sprzedaży i wdrożeń
 • Wdrożenie i utrzymanie procedur oraz narzędzi służących do gromadzenia dokumentacji serwisowej
 • Standaryzacja i wdrożenie uwspólnionych najlepszych praktyk w ramach nowych jak i obecnie świadczonych usług serwisowych
 • Przygotowywanie raportów dotyczących działalności działu
 • Kierowanie pracami działu serwisu w tym stały monitoring wykonania umów SLA,
 • Nadzorowanie codziennej pracy zespołu
 • Tworzenie i zarządzanie grafikiem pracy członków zespołu
 • Organizowanie coachingu i szkoleń dla pracowników zespołu serwisu
 • Wsparcie podległych pracowników w zakresie rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów
 • Optymalizacja działań zespołów serwisowych
Wymagania:
 • Zdolności systematycznego i uporządkowanego działania, organizowania własnego czasu pracy, zarządzania priorytetami
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy w firmie wdrożeniowej na stanowisku dyrektora / kierownika działu serwisu bądź podobne.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działu serwisu dla przynajmniej jednego z typów rozwiązań: ERP, WMS, APS, BI, CRM, e-commerce, Workflow, rozwiązań b2b po stronie dostawcy usług.
 • Doświadczenie we wdrażaniu najlepszych praktyk w dziale serwisu
 • Zdolność sprawnego zarządzania zespołem, dbanie o dobre relacje wewnątrz zespołu oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Praktyczna znajomość metodyk zarządzania działem serwisu i rozwoju ITIL / ISTQB / SCRUM
 • Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych wspierających procesy serwisowe.
 • Doświadczenie w obliczaniu kosztowości i ROI dla usług serwisowych
 • Doświadczenie w procesie ciągłego podnoszenia jakości usług
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem serwisu nie mniejszym niż 10 osób
 • Doświadczenie w zarządzaniu budżetem działu w tym estymacji kosztów i przychodów.
 • Doświadczenie we współpracy z klientem zewnętrznym (proaktywne nastawienie do współpracy z klientem)
 • Doświadczenie w negocjowaniu warunków świadczenia usług SLA w procesie pozyskiwania nowych klientów
 • Rozbudowane umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych wyzwań
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne)
 • Znajomość rozwiązań w zakresie ERP, WMS, BI, CRM, e-commerce, Workflow,
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet medyczny
 • Samochód służbowy
 • Pracę w dynamicznej, ceniącej indywidualność firmie z branży IT,
 • Ciekawe wyzwania i możliwość budowania naszej organizacji;
 • Dużą samodzielność i niezależność,
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Kompasinwestycji.pl

Lokalizacja: lubelskie/

zakres obowiązków Zaprojektowanie i współtworzenie procesów dla nowej usługi IT serwisu Kompasinwestycji.pl - platformy wielostronnej dla uczestników rynku budowlanego. Nawiązanie i...

dzisiaj

Kompasinwestycji.pl

Lokalizacja: pomorskie/

zakres obowiązków Zaprojektowanie i współtworzenie procesów dla nowej usługi IT serwisu Kompasinwestycji.pl - platformy wielostronnej dla uczestników rynku budowlanego. Nawiązanie i...

dzisiaj

Kompasinwestycji.pl

Lokalizacja: śląskie/

zakres obowiązków Zaprojektowanie i współtworzenie procesów dla nowej usługi IT serwisu Kompasinwestycji.pl - platformy wielostronnej dla uczestników rynku budowlanego. Nawiązanie i...

dzisiaj