Główny specjalista ds. realizacji projektów inwestycyjnych

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy!  Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Biura Przygotowania Inwestycji Strategicznych jako:

Główny specjalista ds. realizacji projektów inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2023/172
Będziesz odpowiadać za:
 • opracowanie kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych,
 • pozyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji,
 • weryfikowanie zakresu rzeczowo-finansowego kontraktu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji kontraktu,
 • uzgadnianie dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy w celu ich weryfikacji i ustalenia kwalifikowalności kosztów,
 • koordynowanie działań związanych z planowaniem stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu w aspekcie zakładanych harmonogramów robót,
 • koordynowanie działań związanych z opiniowaniem dokumentacji przedprojektowej i projektowej celem przyjęcia jej do realizacji, opiniowanie propozycji optymalizacji rozwiązań projektowych przy wsparciu działów merytorycznych,
 • monitorowanie i raportowanie bieżącego stanu przygotowania i realizacji kluczowych procesów inwestycyjnych dla przydzielonych inwestycjach strategicznych realizowanych przez Biuro,
 • współdziałanie z innymi komórkami wewnętrznymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie przydzielonych inwestycji strategicznych, w tym w zakresie odbioru inwestycji przez społeczeństwo (udział w akcjach marketingowych, udzielanie odpowiedzi na wystąpienia interesariuszy),
 • monitorowanie oraz minimalizację wystąpienia (mitygację) ryzyka w zakresie przydzielonych inwestycji strategicznych,
 • wprowadzanie i aktualizację danych w systemach informatycznych w zakresie przydzielonych projektów inwestycyjnych
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • podwyższone do 4% wpłaty do PPK,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego na jednym z kierunków: prawo, administracja, techniczne, ekonomiczne,
 • ukończonych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami – mile widziane,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z inwestycjami budowlanymi w zakresie realizacji robót lub tworzenia dokumentacji projektowej, w tym: tworzenie planów finansowych i harmonogramów projektów, pozyskiwanie decyzji administracyjnych, koordynowanie procesu inwestycyjnego,
 • znajomości procedur związanych z realizacją budowlanych projektów inwestycyjnych na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętności praktycznego zastosowania przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Postepowania Administracyjnego,
 • obsługi programów MS Office, MS Outlook, MS Teams, Sharepoint na poziomie dobrym oraz MS Project na poziomie zaawansowanym,
 • mile widziana umiejętność obsługi platform do zarzadzania projektami oraz umiejętność praktycznego wykorzystania metodyki projektowej,
 • zaangażowania do realizacji wyznaczonych celów, dobrej organizacji pracy własnej.
Przesyłając CV tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych zawierających się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, innych niż te, które zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Tramwaje Warszawskie z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: tel. 22 534 43 30, adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl;
 • W Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: tel. 22 526 68 90, adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego określonego przepisami prawa) Rozporządzenia RODO, a dla danych innych niż wymagane przepisami prawa na podstawie lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) Rozporządzenia RODO;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom/odbiorcom;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty ich otrzymania chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej cofnięta;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: pracatw@tw.waw.pl;
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Masz prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes UODO), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osobom, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną do obiektu administratora na terenie objętym ochroną fizyczną i techniczną (między innymi poprzez stosowanie urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny), przekazujemy dodatkowe informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych:
 • Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego przez system monitoringu wizyjnego oraz dane potrzebne do wydania przepustki uprawniającej do wejścia/ wjazdu na teren chroniony w postaci imienia i nazwiska, miejsca (komórki organizacyjnej) do którego się udajesz oraz czasu przebywania na terenie chronionym, a w przypadku, kiedy wjedziesz pojazdem również danych pojazdu (marka, typ i nr rejestracyjny), przetwarzane będą przez administratora w celu ochrony osób i mienia, na podstawie 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora stanowi bezpieczeństwo osób i mienia na terenie chronionym.
 • Twoje dane będą przekazywane odbiorcy danych tj. podmiotowi przetwarzającemu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia.
 • Podanie danych potrzebnych do wydania przepustki jest dobrowolne, ale bez tych danych nie będzie możliwe wejście lub wjazd na teren chroniony.
 • Twoje dane osobowe związane z wydaniem przepustki będą przechowywane przez okres 10 lat, a dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania tych danych w związku z toczącym się postępowaniem – wtedy dane pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do zakończenia sprawy.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

na czas określony

wczoraj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny w związku z dynamicznym rozwojem obszaru IT poszukuje specjalistów, którzy chcą wziąć udział w cyfrowej transformacji dużej organizacji. Przez najbliższe lata...

2023-12-01

Contract Administration Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Rondo Daszyńskiego

Opis stanowiska: Nadzorowanie i administracja usługami Microsoft 365 (m.in. Azure AD, Exchange, Sharepoint, Teams, Intune, Conditional Access, MFA), Rozwój usług M365 w Organizacji, tworzenie...

2023-12-01