Główny specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 115926

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • nadzorowanie pracy urządzeń sieciowych, programów i serwerów,
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych, serwerów i programów oraz nadawanie uprawnień dostępu i opracowywanie procedur bezpieczeństwa,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań,
 • wyznaczanie strategii rozwoju w zakresie nowych rozwiązań informatycznych,
 • sporządzanie SIWZ w zakresie urządzeń sieciowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Helpdesk.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania sieciami LAN i WAN
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość sieci komputerowych, systemów VMWare, Windows Serwer, Linux, serwera pocztowego i usług katalogowych AD,
 • wiedza z zakresu: wirtualizacji, znajomość usług katalogowych i zagadnień PKI, bezpieczeństwa sieci komputerowych i usług sieciowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu projektowania, konfiguracji i zarządzania sieciami,
 • kursy z zakresu administrowania serwerami Microsoft Windows Serwer,
 • kursy z zakresu wirtualizacji,
 • kursy z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej.
APLIKUJ TERAZ