Główny Specjalista

Ogłoszenie numer: 7986378, z dnia 2023-02-22

Ogłoszenie nr 27/2023

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Geodety Województwa

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Główny Specjalista
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 27/2023

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe o profilu geodezyjnym, informatycznym, geoinformatycznym lub pokrewne do informatycznego, lub o profilu administracja.

 

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań dotyczących Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW), tj.:

 • wdrażanie SIPWW: wykonywanie zadań przy realizacji projektu SIPWW, w tym współdziałanie z wykonawcami projektu podczas prac wdrożeniowych i odbiorach
 • funkcjonowanie, utrzymanie, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej
 • dbanie o rozwój Geoportalu, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i postępem technicznym, w tym testowanie, wdrażanie i integracja produktów/danych/usług SIPWW

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 letni staż pracy
 • znajomość zagadnień dotyczących Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • umiejętność analitycznego myślenia, diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji
 • samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemów GIS
 • doświadczenie w pracy z Geoportalem, aplikacjami, serwerami danych przestrzennych, środowiskiem bazodanowym, szyną usług, oprogramowaniem zarządzającym, zarządzaniu systemami operacyjnymi, w tworzeniu, udostępnianiu, konfigurowaniu, monitorowaniu usług danych przestrzennych, ochroną danych osobowych
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych
 • determinacja do rozwoju i poszerzania kompetencji w obszarze geoinformatyki
 • zdolność przestrzennego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodyscyplina, komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Biura Geodety Województwa przy ulicy Kościuszki 95 w Poznaniu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

Budynek bez windy, klatka schodowa do półpiętra wyposażona jest w platformę schodową dla osób jeżdżących na wózku.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
APLIKUJ TERAZ