Informatyk

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Wschowa
Ogłoszenie o naborze Nr 126484

Warunki pracy


 • stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze (brak windy),
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej.

Zakres zadań

 • utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami systemów informatycznych w KWP Gorzowie Wlkp. oraz udział w informatycznych pracach wdrożeniowych realizowanych przez KWP w Gorzowie Wlkp.
 • utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, terminale mobilne, drukarki, radiostacje)
 • utrzymanie prawidłowego funkcjonowania lokalnej sieci informatycznej
 • codzienna kontrola układu zasilania awaryjnego, klimatyzacji w serwerowni, monitoringu CCTV
 • nadzór nad centralą telefoniczną w KPP i w jednostce podległej (konfiguracja aparatów telefonicznych)
 • nadzór nad rejestratorami rozmów (kontrola poprawności działania, kopie zapasowe)
 • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • sporządzanie zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne, wnioskowanie o nowy sprzęt łączności i informatyki
 • administrowanie stroną internetową KPP (drobne modyfikacje front-end-html i css, drobne prace graficzne, kopie zapasowe bazy danych)
 • czuwanie nad właściwym zainstalowanego sprzętu i oprogramowania
 • przygotowywanie dokumentacji (wnioski wa-01, opis stanowiska, analiza ryzyka) oraz konfiguracja stanowisk komputerowych dla systemów niejawnych celem akredytacji przez ABW
 • administrowanie systemami policyjnymi na poziomie powiatowym (zarządzanie uprawnieniami, pomoc użytkownikom w obsłudze)
 • przygotowanie, kwalifikowanie, porządkowanie i przekazanie wytworzonych przez siebie dokumentów do Archiwum Zakładowego w KWP w Gorzowie Wlkp. i Składnicy Akt w KPP we Wschowie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka
 • Znajomość języka obcego - język angielski - poziom średni.
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Office).
 • Umiejętność w zakresie obsługi systemów zasilania gwarantowanego central i urządzeń łączności radiowych.
 • Asertywność i umiejętność argumentowania.
 • Rzetelność, dokładność, komunikatywność.
 • Umiejętność analizowania.
 • Umiejętność planowania własnej pracy.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

wczoraj

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Równoważny system czasu...

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Lokalizacja: pomorskie/Malbork

utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego, monitorowanie prawidłowości funkcjonowania urządzeń komutacyjnych i teletransmisyjnych, diagnostyka i usuwanie...

2023-10-02