Informatyk

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 127043

Warunki pracy


 • Praca w terenie
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Wysiłek fizyczny
 • Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym zlokalizowanym na VII piętrze w budynku XV kondygnacyjnym
 • Zainstalowana winda
 • Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Serwisuje sprzętu komputerowy (instalacja, konserwacja, konfiguracja, diagnozowanie, naprawa, złomowanie) i oprogramowanie użytkowane na stanowiskach pracy w Urzędzie w celu utrzymania ich w stanie stałej sprawności technicznej i technologicznej.
 • Nadzoruje eksploatację sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej dla niej sieci zasilającej w celu umożliwienia pracownikom bezawaryjnego dostępu do zasobów informatycznych.
 • Zarządza ewidencją sprzętu informatycznego, oprogramowania, licencjami oraz gwarancjami w celu racjonalnego gospodarowania zasobami informatycznymi.
 • Współpracuje z pracownikami technicznymi firm zewnętrznych w celu rozwiązywania problemów z zasobami informatycznymi i rozliczania umów serwisowych.
 • Instaluje i konfiguruje telefony IP.
 • Nadzoruje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu informatycznego w serwisach zewnętrznych.
 • Opracowuje specyfikacje techniczne na potrzeby realizacji zamówień publicznych w zakresie zakupu dostaw sprzętu informatycznego w celu zapewnienia właściwego gospodarowania sprzętem komputerowym. Dokonuje zakupów sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związane z obsługą informatyczną
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie edytora tekstu MS-Word i arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem sieci opartych na protokole IP.
 • Podstawowa znajomość systemów sieciowych opartych o system Microsoft Windows Server.
 • Znajomość zagadnień związanych z budową i naprawą sprzętu informatycznego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Rzetelność i terminowość
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość systemów Linux
 • Znajomość zagadnień związanych z bazami danych
 • Autoryzowane szkolenia, certyfikaty Microsoft
 • Komunikatywność, samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętności działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Lokalizacja: śląskie/Dąbrowa Górnicza

-zapoznanie sie ze struktura teleinformatyczną i teletechniczną spółki, zapoznanie z systemami i programami komputerowymi : GASTROSZEF, GASTROPOS, ESOK, wdrożenie w zakresie czynności...

wczoraj

WIELTON S.A.

Lokalizacja: łódzkie/Wieluń

Twoje zadania: przygotowanie koncepcji rozwiązań systemów informatycznych, rekomendacji oraz studium wykonalności; analizy i wdrożenia nowych procesów automatyzujących i optymalizujących...

2023-10-02

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Lokalizacja: wielkopolskie/Barczygłów

Nauka:- tworzenia ofert w kodzie HTML i CSS,- zapoznawania z programami do obróbki zajęć,- tworzenia baz danych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, informatyczne Wymagania...

2023-10-01