Informatyk

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 127208

Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych - praca administracyjno – biurowa. System pracy ośmiogodzinny, jednozmianowy. Kierowanie pojazdami służbowymi o masie do 3,5 tony. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku. Oświetlenie naturalne i sztuczne, praca w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej niż dobowy wymiar czasu pracy. Narzędzia i materiały pracy – telefon, komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka dokumentów. Praca w nowoczesnym budynku, posiadającym podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku, posiadającym windę, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Bariera architektoniczna – brak drzwi wewnątrz budynku otwieranych automatycznie.

Zakres zadań

 • pełnienie obowiązków administratora jawnych i niejawnych systemów informatycznych w jednostce;
 • bieżące administrowanie zasobami sprzętowo - programowymi , ewidencja, właściwe wykorzystanie, legalność;
 • dokonywanie przeglądów, czynności konserwacyjne sprzętu łączności i informatyki;
 • administrowanie monitoringiem CCTV i systemem modułów kontroli dostępu.
 • bieżące utrzymanie i rozwój własny, istotnych systemów informacyjnych, wstępna obsługa incydentów, rozpoznanie zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyka, zarządzanie systemami
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych,
 • umiejętność sprawnej obsługi urządzeń biurowych i sieci teleinformatycznych,
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadane poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawny
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

wczoraj

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Równoważny system czasu...

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Lokalizacja: pomorskie/Malbork

utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego, monitorowanie prawidłowości funkcjonowania urządzeń komutacyjnych i teletransmisyjnych, diagnostyka i usuwanie...

2023-10-02