Informatyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Międzyrzecz
Ogłoszenie o naborze Nr 50761

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 07:30 – 15:30. Pracownik wykonuje czynności związane z pracą przy komputerze. Narzędzia i materiały pracy- komputer, drukarki, kserokopiarki. Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu (winda), wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy, oraz inne urządzenia biurowe. Zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Utrzymanie łączności teleinformatycznej poprzez zapewnienie sprawnego i płynnego funkcjonowania obsługiwanego sprzętu a także monitorowanie i usuwanie powstałych awarii diagnozowanie i zgłoszenie do KWP.
 • Utrzymanie łączności telefonicznej i teleskopowej poprzez nadzór, kontrolę i konfigurowanie centrali telefonicznej KPP Międzyrzecz i jednostek podległych, nadzór nad monitoringiem, rejestratorem rozmów telefonicznych i radiowych poprzez zapewnienie sprawnego i płynnego funkcjonowania obsługiwanego sprzętu a także monitorowanie i usuwanie powstałych awarii współpracując z lokalnymi służbami technicznymi operatora publicznego.
 • Nadzorowanie, kontrolowanie, konfigurowanie terminali abonenckich i instalacji technicznej w użytkowanych obiektach poprzez zapewnienie jej sprawnego i płynnego funkcjonowania a w razie powstałych awarii usuwanie ich we własnym zakresie bądź współpracując o odpowiedzialnymi w tej materii instytucjami.
 • Współpracowanie z lokalnymi służbami technicznymi operatora publicznego w usuwaniu awarii dostępu do sieci publicznej i funkcjonowania linii alarmowych „997” i „112”.
 • Zapewnienie pełnej sprawności stacji bazowej na stanowiskach dowodzenia i usuwanie powstałych usterek.
 • Utrzymanie sprawności funkcjonowania radiotelefonów przenośnych i przewoźnych.
 • Monitorowanie użytkowanych sieci radiowych pod kątem zakłóceń technicznych i współkanałowych oraz poprawność prowadzenia korespondencji radiowej.
 • Szkolenie użytkowników sieci radiowej w zakresie zasad prowadzenia korespondencji oraz posługiwanie się sprzętem radiołączności.
 • Zapewnienie prawidłowego działania systemów operacyjnych oraz aplikacji zainstalowanych na wszystkich komputerach, instalowanie nowych jednostek sprzętowych i zmiany lokalizacji istniejących zgodnie z potrzebami użytkowników.
 • Zapewnienie niezbędnych uprawnień dostępowych do systemów informatycznych dla użytkowników, zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz zabezpieczeniem przed utratą danych.
 • Administrowanie systemem ODN (Opracowania Dokumentów Niejawnych).
 • Utrzymanie bieżących kontaktów z administratorami systemów teleinformatycznych w KWP i KGP oraz udział w pracach wdrożeniowych realizowanych przez KWP, KGP.
 • Prowadzenie ewidencji posiadanego w jednostce sprzętu łączności i informatyki.
 • Czuwanie nad właściwym wykorzystywaniem zainstalowanego sprzętu i oprogramowaniem, raportowanie przełożonym nieprawidłowości.
 • Obsługiwanie programów PESEL, REGON, KSIP, CEPIK.
 • Administrowanie strony internetowej KPP Międzyrzecz.
 • Wprowadzanie wydarzeń do bazy KSIP.
 • Zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych na stanowisku kierowania w swojej stałej siedzibie oraz zapasowym miejscu pracy oraz wdrażanie rozwiązań systemowych dotyczących zapewnienia łączności jednostki zmilitaryzowanej KPP w Międzyrzeczu. Współdziała z operatorami publicznymi w zakresie wykorzystania ich potencjału na użytek jednostki zmilitaryzowanej.
 • Prowadzenie rejestru decyzji powierzonego mienia oraz ewidencji.
 • Obsługiwanie interesantów punktu recepcyjnego KPP w Międzyrzeczu zgodnie z comiesięcznym harmonogramem.
 • Obsługiwanie klientów zewnętrznych, stosownie do przyjętych w Komendzie standardów, udzielanie informacji o osobach prowadzących ich sprawę, możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego, itp. W przypadkach przekraczających zakres kompetencji lub precedensowych postępowanie zgodnie z poleceniem Komendanta lub jego Zastępcy.
 • Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do archiwum.
 • Udział w pracach nieetatowych komisji powoływanych na czas realizacji określonych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego Doświadczenia zawodowego/pracy w danym obszarze, lub powyżej 4 lat doświadczenia pracy w administracji
 • Doskonała organizacja pracy
 • Obsługa komputera
 • Praca zespołowa
 • Dyspozycyjność
 • Naprawa systemów i programów obsługiwanych przez Policję
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odpowiedzialność
 • Obowiązkowość
 • Punktualność
 • Własna inicjatywa
 • Umiejętność analizy
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Capgemini Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: lubelskie/Lublin

Who are we looking for? Candidate’s profile Analytical skills High attention to detail Ability to work and process large amount of data Basic knowledge of database...

wczoraj

Capgemini Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: śląskie/Katowice

Czym będziesz się zajmować? Aktualnie poszukujemy osób zainteresowanych postawieniem swoich pierwszych kroków w świecie IT. Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiadać za:...

wczoraj

ING Tech Poland

Lokalizacja: śląskie/Katowice

umowa o pracę taki rodzaj umowy oferujemy 8:00 - 16:00 w tych godzinach pracujemy ul. Konduktorska 35, Katowice tutaj mieści się nasze biuro Zakres obowiązków 60%- Obsługa procesu Incident...

wczoraj