Informatyk

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu powstała w lipcu 2005r. Jej utworzenie było wspólną inicjatywą władz samorządowych powiatu oświęcimskiego, województwa małopolskiego i miasta Oświęcim. Patronat nad oświęcimską Uczelnią Wyższą objął Uniwersytet Jagielloński. Uczelnia kształci na studiach magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny.

 

Informatyk
Miejsce pracy: Oświęcim, ul. M. Kolbego 8
Zadania:
 1. Zarządzanie, konfiguracja, obsługa i utrzymanie m.in.:
  • Firewall klasy UTM oraz business
  • Switchy klasy business i pozostałymi zarządzalnymi, kontrolerami WiFi
  • systemów uczelnianych, serwerów, wirtualizacji i macierzy dyskowych
  • sieci i usług domenowych
  • certyfikatów różnych typów
  • środowiska backupu
  • systemów serwerowych, desktopowych i baz danych
  • lokalnych systemów bezpieczeństwa
  • infrastruktury komputerowej (administracja oraz dydaktyka)
  • infrastruktury audio-wideo
  • urządzeń peryferyjnych i wielofunkcyjnych 
  • infrastruktury zasilania awaryjnego UPS
 2. Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu prac administracyjnych oraz monitoringu systemów IT (przeglądanie logów, nadzór, aktualizacja)
 3. Prowadzenie helpdesku, rejestrów, inwentaryzacji zasobów, prowadzenie wewnętrznej dokumentacji IT
 4. Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
 5. Znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami IT (programowe, fizyczne, diagnostyczne itp.)
Wymagania:

Wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki lub ukończone studia podyplomowe lub średnie/ techniczne o profilu informatycznym

 

Wymagania/ Umiejętności Fakultatywne

 1. Znajomość norm prawnych związanych z ochroną danych osobowych oraz KRI
 2. Znajomość norm ISO w zakresie IT
 3. Zarządzanie, konfiguracja, obsługa i utrzymanie centrali telefonicznej i rejestratorów DVR
 4. Znajomość serwisów i usług zewnętrznych oraz wewnętrznych obsługujących procesy dydaktyczne i administracyjne
 5. Znajomość podstaw przepisów Zamówień Publicznych
 6. Znajomość języka angielskiego – stopień B1

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy i inne umiejętności
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1.
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( fakultatywnie) – załącznik nr 2
 6. podpisana klauzula RODO – załącznik nr 3
 7. oświadczenie: Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


Do pobrania:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3


Komplet dokumentów należy złożyć w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, pok. 1.13 Kancelaria Ogólna Uczelni, budynek Collegium Primum, w terminie od 08 marca 2023r. do 20 marca 2023r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2023r.


Informacje uzupełniające:

 1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do MUP Oświęcimiu po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o terminie których zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MUP Oświęcimiu
 4. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.
 5. MUP Oświęcim, nie zwraca dokumentów aplikacyjnych złożonych w procesie niniejszej rekrutacji.
Oferujemy:
 1. Trzynasta pensja
 2. Dodatek stażowy
 3. Telefon służbowy
 4. Notebook służbowy
 5. Darmowy parking
 6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych m.in:
  •  dofinansowanie do wypoczynku
  •  dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i rekracyjno-sportowej
  •  dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników
  •  dofinansowanie wydatków świątecznych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

WIELTON S.A.

Lokalizacja: łódzkie/

Miejsce pracy: Warszawa lub Zdalnie Prowadzimy prace nad wytworzeniem i rozwojem aplikacji internetowej wraz z portalem dostępowym, zapewniajćych dostęp do informacji o stanie urządzeń,...

wczoraj

WIELTON S.A.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Miejsce pracy: Warszawa lub Zdalnie Prowadzimy prace nad wytworzeniem i rozwojem aplikacji internetowej wraz z portalem dostępowym, zapewniajćych dostęp do informacji o stanie urządzeń,...

wczoraj

WIELTON S.A.

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/

Miejsce pracy: Warszawa lub Zdalnie Prowadzimy prace nad wytworzeniem i rozwojem aplikacji internetowej wraz z portalem dostępowym, zapewniajćych dostęp do informacji o stanie urządzeń,...

wczoraj