Informatyk

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126106

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Świadczy pomoc typu help desk dla pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • Obsługuje pod kątem technicznym posiedzenia, narady i konferencje organizowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 • Instaluje i konfiguruje sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie standardowe
 • Pełni rolę administratora wybranych systemów informatycznych
 • Konserwuje i dokonuje drobne naprawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 • Nadzoruje stan/aktualność licencji oprogramowania wykorzystywanego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 • Prowadzi ewidencje sprzętu komputerowego, tabletów oraz telefonów komórkowych, wspiera użytkowników telefonów służbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość systemów operacyjnych Microsoft
 • Znajomość pakietu MS Office, Open Office
 • Umiejętność samodzielnego diagnozowania problemów związanych ze sprzętem komputerowym, biurowym, siecią i oprogramowaniem
 • Umiejętność konfigurowania urządzeń peryferyjnych w środowisku sieciowym
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania usługami IT, np. ITIL
 • Znajomość podstaw obsługi Microsoft Active Directory
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność
 • Samodzielność
APLIKUJ TERAZ