Informatyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117289

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz występującymi awariami. Możliwy wysiłek fizyczny przy przenoszeniu sprzętu komputerowego. Konieczność poruszania się po budynku urzędu.


Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Udziela doraźnej pomocy pracownikom Inspektoratu w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego, telefonii stacjonarnej VoIP, urządzeń kopiujących oraz programów informatycznych.
 • Wspomaga zarządzanie scentralizowanym oprogramowaniem antywirusowym oraz scentralizowanym systemem zarządzania zasobami IT, usługami katalogowymi Active Directory, systemem poczty elektronicznej oraz systemami zarządzania treścią i obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje stanowiska komputerowe, nadzoruje i przegląda stacje robocze w celu umożliwienia korzystania ze sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania.
 • Realizuje zadania w zakresie dotyczącym wykonywania przez podmioty zewnętrzne usług teleinformatycznych, czynności serwisu oprogramowania, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu komputerowego.
 • Wykonuje zadania gospodarowania sprzętem i akcesoriami komputerowymi, prowadzi ewidencję i stan zasobów IT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania stacjami roboczymi oraz usługami sieciowymi
 • Umiejętność instalowania i konfigurowania stacji roboczych i drukarek oraz ich urządzeń peryferyjnych
 • Umiejętność diagnostyki oraz eliminowania wadliwości działania sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Podstawowy poziom znajomości języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z instrukcji i dokumentacji technicznych
 • Znajomość oprogramowania biurowego klasy MS Office
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu i awarii
 • Komunikatywność oraz umiejętność precyzyjnego formułowania myśli
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia SEP do 1 kV
 • Posiadanie certyfikatów związanych z administrowaniem siecią, np. CCNA, NSE1
 • Posiadanie certyfikatów branżowych np. MCP, MCSA, MCSE
 • Umiejętność administrowania domeną w MS Windows Server
 • Umiejętność zarządzania telefonią stacjonarną, analogową i cyfrową VoIP
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Płock

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod...

dzisiaj

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lokalizacja: śląskie/Katowice

Wymagania: wykształcenie średnie/wyższe (preferowane: informatyczne lub pokrewne), znajomość z zakresu administrowania systemem Windows Serwer, obsługa sprzętu komputerowego (diagnostyka...

wczoraj

Zachodniopomorski OW NFZ

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych administrowanie systemem dziedzinowym ZOW NFZ tworzenie i utrzymywanie procedur ciągłości...

wczoraj