Informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117412

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza procedury zgodności oraz testy akceptacyjne systemów IT na podstawie opisu warunków zgodności w celu wydania producentom tych systemów świadectwa zgodności.
 • Monitoruje wprowadzanie poprawek do systemów IT oraz zgłaszanie błędów i reklamacji przez użytkowników tych systemów w celu zapewnienia użytkownikom systemów właściwego ich funkcjonowania oraz prawidłowej obsługi sygnalizowanych przez nich zgłoszeń dotyczących błędów i usterek systemów.
 • Testuje systemy IT z wykorzystaniem scenariuszy testowych w celu weryfikacji zgodności tych systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, jak również pod kątem ich wydajności i ergonomiczności.
 • Udziela konsultacji, wyjaśnień i wskazówek użytkownikom systemów IT, jak również zbiera ich opinie nt. jakości świadczonych przez te systemy usług, w celu zapewnienia właściwej eksploatacji systemów w warunkach rzeczywistych oraz ich wysokiej jakości, zgodnej z potrzebami użytkowników, wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Przedstawia wykonawcom systemów IT problemy testów, wykrytych błędów i usterek systemów oraz ustala sposoby i terminy ich rozwiązania w celu zapewnienia zgodności systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Zarządza użytkownikami systemów IT poprzez nadawanie im dostępu do systemów w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym identyfikacji pracujących w nich użytkowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze IT lub utrzymaniu/testowaniu systemów teleinformatycznych
 • Znajomość metodyki testowania systemów IT
 • Umiejętność sporządzania raportów lub opracowań na podstawie wykonanych testów systemów IT
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

  Smulders Groep Poland Sp. z o.o.

  Lokalizacja: opolskie/Niemodlin

  Zakres obowiązków nadzór nad właściwym i sprawnym działaniem systemów i oprogramowania, wsparcie użytkowników w przypadku awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania, bieżąca obsługa...

  wczoraj

  PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP Z O O

  Lokalizacja: łódzkie/Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

  Wykształcenie minimum średnie techniczne lub wyższe informatyczne. Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows (instalacja, konfiguracja, zarządzanie). Dobra znajomość...

  wczoraj

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest...

  2023-03-24