Informatyk

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Krapkowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116350

Warunki pracy

- praca w systemie jednozmianowym


- przy naturalnym i sztucznym oświetleniu


- przy monitorze ekranowym


- zagrożenie korupcją


- budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind i podjazdów, podjazd znajduje się tylko na zewnątrz budynku)

Zakres zadań

  • Sprawuje merytoryczny nadzór nad przestrzeganiem procedur do systemów informatycznych, prowadzi bieżącą kontrolę przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych.
  • Dokonuje sprawdzeń i analiz na potrzeby funkcjonariuszy, zarządza hasłami użytkowników, sprawuje nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej LAN.
  • Prowadzi stały nadzór w zakresie prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania stanowisk dostępowych, mobilnych terminali noszonych, mobilnych terminali przewoźnych, videorejestratorów zamontowanych w samochodach służbowych.
  • Administruje systemem monitoringu wizyjnego oraz nadzoruje jego poprawne działanie, administruje Systemem Kontroli Dostępu (SKD).
  • Ewidencjonuje i przekazuje sprzęt informatyki otrzymany na stan jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Mile widziane doświadczenie w zawodzie informatyka
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Płock

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod...

dzisiaj

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lokalizacja: śląskie/Katowice

Wymagania: wykształcenie średnie/wyższe (preferowane: informatyczne lub pokrewne), znajomość z zakresu administrowania systemem Windows Serwer, obsługa sprzętu komputerowego (diagnostyka...

wczoraj

Zachodniopomorski OW NFZ

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych administrowanie systemem dziedzinowym ZOW NFZ tworzenie i utrzymywanie procedur ciągłości...

wczoraj