Informatyk

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 127114

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • projektuje i programuje systemy informatyczne na potrzeby Urzędu
 • poszukuje, wykorzystuje i rozwija różne metody i techniki pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania danych
 • współuczestniczy w administrowaniu infrastrukturą informatyczną Urzędu (sieć komputerowa, serwery, stacje PC, drukarki, przenośny sprzęt komputerowy)
 • zapewnia wsparcie informatyczne pracownikom Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność programowania
 • umiejętność tworzenia i wykorzystywania baz danych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • zdolności analityczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie treści informatycznych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień z dziedziny Data Science – Big Data, sztuczna inteligencja, Machine Learning, Deep Learning, sieci neuronowe
 • znajomość narzędzi MS Visual Studio
 • znajomość języków C#, PHP, Python, R, Javascript
 • znajomość baz danych MS SQL
 • znajomość HTML i umiejętność tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych
 • znajomość systemów CMS
 • umiejętność konfiguracji serwerów www
 • umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych
 • znajomość zagadnień związanych z dostępnością cyfrową
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Lokalizacja: śląskie/Dąbrowa Górnicza

-zapoznanie sie ze struktura teleinformatyczną i teletechniczną spółki, zapoznanie z systemami i programami komputerowymi : GASTROSZEF, GASTROPOS, ESOK, wdrożenie w zakresie czynności...

wczoraj

WIELTON S.A.

Lokalizacja: łódzkie/Wieluń

Twoje zadania: przygotowanie koncepcji rozwiązań systemów informatycznych, rekomendacji oraz studium wykonalności; analizy i wdrożenia nowych procesów automatyzujących i optymalizujących...

2023-10-02

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Lokalizacja: wielkopolskie/Barczygłów

Nauka:- tworzenia ofert w kodzie HTML i CSS,- zapoznawania z programami do obróbki zajęć,- tworzenia baz danych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, informatyczne Wymagania...

2023-10-01