Inspektor / Inspektorka Bezpieczeństwa Informacji

Biuro Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Inspektor / Inspektorka Bezpieczeństwa Informacji
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: BBI/I/129/2022

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pełniła nadzór nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie informacji na Politechnice Wrocławskiej.

 

Zakres obowiązków:
 • informowanie pracowników o ich obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o bezpieczeństwie informacji oraz wdrożonych w tym zakresie w Politechnice Wrocławskiej polityk, procedur i norm,
 • analizowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji i udzielanie zaleceń przy projektowaniu rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • opiniowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Politechniki Wrocławskiej,
 • udzielanie zaleceń w reakcji na incydenty naruszające bezpieczeństwo informacji,
 • współtworzenie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa informacji na etapie jej opracowywania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania,
 • zapewnienie, że procesy potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji są ustanowione, wdrożone i utrzymywane oraz nadzorowanie działań wdrożeniowych i doskonalących (zapobiegawczych i korygujących),
 • organizacja przeglądów uczelnianego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z przeglądów,
 • sprawozdawczość w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz odpowiednio polityk i procedur wdrożonych w Politechnice Wrocławskiej oraz raportowanie skuteczności uczelnianego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji i uczelnianego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzorowanie szkoleń prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość norm z rodziny ISO/IEC 2700,
 • bardzo dobra znajomość przepisów RODO,
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • myślenie analityczne.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia na prestiżowej Uczelni,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • dodatkowy pakiet świadczeń socjalnych (13-te wynagrodzenie, dofinansowanie wypoczynku).
Politechnika Wrocławska w procesie rekrutacji będzie przetwarzać dane osobowe a szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu przedstawione zostały w formularzu rekrutacyjnym. Z informacjami tymi koniecznie należy się zapoznać przed zapisaniem swoich danych i przed udostępnieniem ich Uczelni. W przypadku złożenia CV z pominięciem formularza rejestracyjnego Kandydat powinien potwierdzić że miał możliwość zapoznania się z przedstawionymi mu w formularzu rekrutacyjnym informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ