Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łowicz
Ogłoszenie o naborze Nr 126544

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Oświetlenie naturalne.


Praca biurowa.


 


 

Zakres zadań

 • Nadzoruje i kontroluje zgodność funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych użytkowanych w jednostce Policji.
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację dotyczącą systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Prowadzi, weryfikuje i przeprowadza bieżące kontrole realizacji zadań zgodnie z przepisami zawartymi w dokumentacji bezpieczeństwa niejawnych systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w przypadku stwierdzonych/zgłoszonych incydentów w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych.
 • Wykonuje i szacuje ryzyka dla systemów teleinformatycznych, których przetwarzane są informacje niejawne w KPP w Łowiczu.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Znajomość zagadnień związanych z obsługą sieci i systemów teleinformatycznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne wydane przez ABW, SKW, Policję.
 • Szkolenie dla inspektorów i administratorów systemów niejawnych przeprowadzone przez ABW.
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/kandydatka nie pracował/a , nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 01 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole : współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa.
APLIKUJ TERAZ