Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wieruszów
Ogłoszenie o naborze Nr 126588

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca jednozmianowa,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • praca w budynku dwukondykacyjnym,
 • budynek bez windy wewnątrz budynku,
 • wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • oświetlenie sztuczne i natrulane.

Zakres zadań

 • zapewnienie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcjonowania łączności w jednostce i między jednostkami
 • dbałość o jakościowy i ilościowy stan sprzętu, prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności, dokumentacji technicznej i urządzeń będących w eksploatacji
 • obsługa policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych i łączności
 • zapewnienie sprawności technicznej systemów teleinformatycznych
 • konfiguracja, instalacja oprogramowania sprzętu komputerowego, drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych
 • przenoszenie, przetwarzanie danych z dokumentów źródłowych do systemów informatycznych
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik informatyk
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność prac instalatorsko- montażowych o prostych rozwiązaniach technicznych
 • Dobra znajomość zagadnień dot. sieci LAN
 • Dobra znajomość administrowania systemami Windows, UNIX
 • Znajomość systemów CMS
 • Niekaralność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
 • doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki
 • doświadczenie zawodowe w obszarze pracy w administracji powyżej roku
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • poświadczenie bezpieczństwa
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Lokalizacja: śląskie/Dąbrowa Górnicza

-zapoznanie sie ze struktura teleinformatyczną i teletechniczną spółki, zapoznanie z systemami i programami komputerowymi : GASTROSZEF, GASTROPOS, ESOK, wdrożenie w zakresie czynności...

wczoraj

WIELTON S.A.

Lokalizacja: łódzkie/Wieluń

Twoje zadania: przygotowanie koncepcji rozwiązań systemów informatycznych, rekomendacji oraz studium wykonalności; analizy i wdrożenia nowych procesów automatyzujących i optymalizujących...

2023-10-02

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Lokalizacja: wielkopolskie/Barczygłów

Nauka:- tworzenia ofert w kodzie HTML i CSS,- zapoznawania z programami do obróbki zajęć,- tworzenia baz danych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, informatyczne Wymagania...

2023-10-01