Java Technical LeadBiblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko: Java Technical LeadOd kandydatów oczekujemy:
 • co najmniej 4 lat doświadczenia w:
  • projektowaniu i tworzeniu oprogramowania biznesowego o znaczeniu krytycznym (tj. kluczowym dla funkcjonowania danej organizacji) z wykorzystaniem technologii Java,
  • stosowaniu wzorców projektowych, wzorców architektonicznych (mikroserwisów, architektury SOA, interfejsów API REST) oraz dobrych praktyk programistycznych (OOP, TDD, DDD, Clean code, Refactoring),
  • stosowaniu narzędzi z obszaru procesu tworzenia oprogramowania, procesów CI/CD oraz narzędzi wspierających: Jenkins, Maven, Git, SonarQube, Liquibase, Hibernate / JPA, JUnit;
 • doskonałej znajomości Javy 8, Spring Framework oraz dowolnego innego frameworka opartego na Javie;
 • bardzo dobrej znajomości: PostgreSQL, Elasticsearch, ActiveMQ;
 • praktycznej znajomości metody SCRUM oraz notacji UML;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją.
Zakres obowiązków:
 • analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych tworzonego oprogramowania, stanowiącego wyspecjalizowany, wielowarstwowy system IT oparty o JVM, udostępniający usługi sieciowe;
 • analiza wykonalności proponowanych funkcjonalności;
 • projektowanie architektury oprogramowania zgodnie z przyjętą strategią i standardami technologicznymi;
 • nadzór nad wdrażaniem przez zespół deweloperski rozwiązań realizujących wyznaczoną architekturę;
 • dbałość o wysoką jakość wytwarzanych rozwiązań;
 • stała współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego;
 • nadzór nad procesami ciągłej integracji i dostarczania oprogramowania;
 • aktywny udział w inicjatywach poprawiających procesy wytwarzania oprogramowania w organizacji;
 • tworzenie dokumentacji technicznej;
 • poszukiwanie rozwiązań technologicznych.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj
APLIKUJ TERAZ