Manager ds. Systemów Biznesowych w Dziale IT

SALTUS Ubezpieczenia

poszukuje osoby na stanowisko

Manager ds. Systemów Biznesowych w Dziale IT
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: MSB/TUW/03/2022
Zadania na stanowisku:

Kompleksowe utrzymanie wybranych systemów informatycznych w tym:

 • ścisła współpraca z obszarem biznesowym w zakresie: działania systemu, wsparcia i obsługi użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych,
 • planowanie i wdrażanie modyfikacji w systemie,
 • udział w spotkaniach nt: ustalanie zakresu zmian, planów wdrożenia modyfikacji,
 • zlecanie modyfikacji do dostawcy zewnętrznego lub wewnętrznego, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • testowanie zmian w systemach,
 • zarządzanie awarią w tym: bieżący kontakt z dostawcą i użytkownikami aż do rozwiązania problemu,
 • ścisła współpraca z zespołem infrastruktury, utrzymującym środowiska informatyczne dla systemów,
 • udział w integracjach poszczególnych systemów,
 • szacowanie i rozliczanie kosztów prac w systemach,
 • zarządzanie umowami z dostawcami systemów,
 • opracowywanie instrukcji dotyczących obsługi systemów,
 • przygotowywania planów ciągłości działania i testowanie ich skuteczności,
 • zarządzanie dokumentacją i uprawnieniami dla użytkowników systemów.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wyższego wykształcenia (preferowane informatyczne i pochodne),
 • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucji finansowej,
 • podstawowej wiedzy z obszaru IT,
 • znajomości zasad działania i budowy rozproszonych systemów IT,
 • umiejętności w zakresie komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w tym szczególnie zadawania pytań, badanie potrzeb, proponowanie możliwych rozwiązań, asertywnego odmawiania.
 • gotowości szybkiego reagowania w sytuacjach, które tego wymagają.
mile widziana znajomość:
 • XML, JSON, RESTFUL API,
 • baz danych: POSTGRES, MS SQL,
 • obsługa programu POSTMAN,
 • doświadczenie w zarządzeniu projektami.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • współpracę w doświadczonym zespole,
 • szkolenia rozwojowe i dokształcające,

dostępne dodatki dla naszych pracowników:

 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do programu Multisport,
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę,
 • świąteczne bonusy,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • dobra lokalizacja biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • praca w systemie hybrydowym.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Amazon zatrudni managera ds. IT w jednym z naszych centrów logistycznych. Kandydat na ogłaszane stanowisko powinien posiadać udokumentowane zdolności związane z zarządzaniem w dynamicznym...

dzisiaj

Polpharma Biologics

Lokalizacja: mazowieckie/Duchnice

Your role: IT PMO reports to Technology Director. Person in this role will support providing crossfunctional management of information and technology across the enterprise. It oversees functions...

2022-05-17

Polpharma Biologics

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Your role: IT PMO reports to Technology Director. Person in this role will support providing crossfunctional management of information and technology across the enterprise. It oversees functions...

2022-05-17