Microsoft 365 Administrator

Contract Administration to jedna z największych polskich firm oferujących kompleksowe usługi z obszaru kadr i płac oraz rozwiązania technologiczne automatyzujące procesy kadrowo - płacowe. Jesteśmy obecni na rynku ponad 30 lat i wciąż się rozwijamy. Zatrudniamy ponad 500 pracowników w 7 lokalizacjach w Polsce, Czechach i na Słowacji.
Microsoft 365 Administrator
Miejsce pracy: Warszawa, Rondo Daszyńskiego

Opis stanowiska: 

 • Nadzorowanie i administracja usługami Microsoft 365 (m.in. Azure AD, Exchange, Sharepoint, Teams, Intune, Conditional Access, MFA),
 • Rozwój usług M365 w Organizacji, tworzenie nowych rozwiązań na bazie usług Microsoft M365, Azure, Power Platform, PowerBI, MS Intune, Dostęp warunkowy),
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych O365,
 • Rozwój systemów monitoringu i kontroli O365,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania infrastruktury O365 zgodnie z obowiązującymi procedurami ISO 27001,
 • Zarządzanie dokumentacją (koncepcje, instrukcje obsługi, procedury awaryjne),
 • Przygotowanie instrukcji obsługi i pomoc w edukacji użytkowników.

Osoba na tym stanowisku będzie również miała styczność z:

 • Serwerami Windows (AD, DHCP, inne usługi).

Wymagania:

 • Znajomość i doświadczenie (min. 2 lata ) w zarządzaniu usługami Microsoft 365 oraz środowiskami hybrydowymi,
 • Doświadczenie w tworzeniu nowych rozwiązań na bazie usług Microsoft M365, Azure, Power Platform, PowerBI, MS Intune,
 • Doświadczenie z obszaru zarządzania tożsamością (Identity and Access Management,, Dostęp Warunkowy, Azure AD Identity Protection, Hybrid Identity, MFA),
 • Znajomość Windows Server, Active Directory, Azure AD,
 • Znajomość rozwiązań monitoringu systemów i infrastruktury,
 • Umiejętność szybkiego diagnozowania zgłoszonych problemów,
 • Dobra organizacja pracy i realizacji zadań,
 • Doświadczenie w uczestnictwie w projektach biznesowych,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz sporządzanie,
 • Umiejętność pracy w kilkuosobowej grupie, chęć dzielenia się wiedzą,
 • Profesjonalne podejście do pracy, odpowiedzialność,
 • Umiejętność samodzielnego uczenia się oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na systemie ticketowym Jira.

Oferujemy:

 • Pracę w zgranym i wspierającym się zespole,
 • Realizację wielu ciekawych i różnorodnych projektów,
 • Po okresie wdrożenia zapewniamy możliwość pracy hybrydowej (3 dni biuro / 2 dni home office),
 • Stosujemy elastyczne godziny pracy – możesz zacząć między godziną 7 i 9,
 • Zapewniamy opiekę medyczną w sieci Enel-Med,
 • Na preferencyjnych warunkach oferujemy kartę MultiSport i ubezpieczenie grupowe,
 • Świętujemy okrągłe rocznice pracy - ponad 20% osób pracuje z nami ponad 10 lat!
Nasze biura:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Contract Administration i spółki powiązane z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa: Advartis Business Services sp. z o.o. Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. Crowe Advartis Consulting sp. z o.o. Crowe Advartis Tax Advisers sp. z o.o. CA Property Services sp. z o.o. Poland Audit Services sp. z o.o. TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Rogozik Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Corporate Services sp. z o.o. TGC Tax Advisers sp. z o.o.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych..
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenie w jeden lub kilka z poniższych sposobów: - wysłanie pisemnego oświadczenia na adres ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, - wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@ca-staff.eu
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty publikujące powyższe ogłoszenie rekrutacyjne oraz podmioty z nimi współpracujące, a także dostawcy i firmy serwisujące systemy IT wspomagające przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w CA pod adresem email: iod@ca-staff.eu.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

na czas określony

wczoraj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny w związku z dynamicznym rozwojem obszaru IT poszukuje specjalistów, którzy chcą wziąć udział w cyfrowej transformacji dużej organizacji. Przez najbliższe lata...

2023-12-01

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

okres próbny

2023-12-01