Młodszy informatyk

Sądecki Urząd Pracy
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Numer: StPr/22/0365
OBOWIĄZKI:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIEul. Bratysławska 1a, 31 - 201 KrakówDYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGOposzukuje kandydatki/kandydata na stanowiskoMłodszego informatykaw Wydziale Informatyki i TelekomunikacjiMiejsce wykonywania pracy: Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączuul. Młyńska 8, 33 - 300 Nowy SączZakres zadań wykonywanych na stanowisku:-bieżące utrzymywanie infrastruktury systemów serwerowych oraz stacji roboczych,-wdrażanie nowego oprogramowania oraz przeprowadzanie aktualizacji,-zapewnianie wsparcia użytkownikom końcowym,-instalacja nowego sprzętu,-sporządzanie kopii zapasowych,-administrowanie aplikacjami i systemami informatycznymi.Warunki pracy:Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętubiurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którymwykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,poruszających się na wózkach inwalidzkich. Praca wymaga przemieszczania się między piętrami.Termin składania dokumentów: 19 maja 2022 r.Oferty pracy należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej nabór lub za pośrednictwem operatora pocztowego z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy ogłoszenie numer BIP 0700-OP.110.15.2022Oferty pracy bez zaznaczonego na kopercie numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).Miejsce składania dokumentów:Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w KrakowieWydział Ogólny, pokój nr 57 KADRYul. Bratysławska 1a, 31-201 KrakówOferty można składać w godzinach pracy Urzędu:Poniedziałek: 7.00-16.00, wtorek-piątek: 7.00-15.00Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12/618-94-93, 618-94-83, 618-94-79lub adresem e-mai: krakow@krus.gov.plhttps://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/praca/OR_w_Krakowie/Krakow_2022/Krakow_BIP_0700_OP_110_15_2022_ogloszenie.pdf
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: umiejętność instalacji i konfiguracji systemów z rodziny MS Windows (10, rodzina systemówserwerowych)
Uprawnienia: umiejętność instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych
Uprawnienia: umiejętność instalacji i konfiguracji programów pocztowych


Wymagania inne:

co najmniej 2 lata stażu pracy, w przypadku wykształcenia średniego, znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, wysoka kultura osobista, umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,

Miejsce pracy:

Nowy Sącz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 010 - 4 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Sądecki Urząd Pracy

APLIKUJ TERAZ