Młodszy informatyk

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120961

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • wyjazdy służbowe,

 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności związane z prowadzeniem w księgach inwentarzowych ewidencji infrastruktury teleinformatycznej, oprogramowania systemowego i narzędziowego Urzędu, a także wykonuje zadania związane z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu w zakresie dotyczącym infrastruktury teleinformatycznej.
 • Wykonuje czynności związane z nadzorem nad realizacją umów z wykonawcami i dostawcami zgodnie z właściwościami Wydziału.
 • Zapewnia konserwacje, naprawy i modernizacje urządzeń odpowiadających za zapewnienie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, takich jak klimatyzacja techniczna, UPS-y, agregaty prądotwórcze, samoczynne urządzenia gaśnicze.
 • Wykonuje czynności związane z udziałem w projektach informatycznych prowadzonych przez Biuro Informatyki m.in. opracowuje, we współpracy z Wydziałem Projektów Informatycznych, opis przedmiotu zamówienia przed udzieleniem zamówienia publicznego, w zakresie właściwości Wydziału Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Teleinformatycznej.
 • Wykonuje czynności związane z zapewnieniem prawidłowego, ciągłego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu w zakresie sprzętu i oprogramowania serwerowego, sieci teletransmisji danych oraz urządzeń odpowiadających za zapewnienie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, a także utrzymaniem i rozwojem tej infrastruktury.
 • Wykonuje czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.in. certyfikacji połączeń dla potrzeb zabezpieczeń krajowego zbioru rejestrów oraz systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań Szefa Urzędu oraz obsługi Urzędu, zarządza systemem backupu środowisk dla systemów informatycznych, systemem dostępu zdalnego, systemem antywirusowym, systemem pocztowym.
 • Wykonuje czynności związane z administrowaniem systemami wideokonferencyjnymi, monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu oraz elektronicznych depozytorów kluczy.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Biura, Naczelnika Wydziału, Koordynatora nowych pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie wsparcia teleinformatycznego
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Wiedza z zakresu administrowania sieciami teleinformatycznymi.
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.
 • Wiedza z zakresu administrowania serwerami.
 • Umiejętność oceny stanów awaryjnych i podejmowania decyzji zmierzających do rozwiązania problemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 - podstawowy wyższy.
 • Przeszkolenie z zakresu administracji przełącznikami sieciowymi i routerami.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742).
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresujących.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Znajomość zasad działania usług sieciowych: DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY.
 • Przeszkolenie z zakresu systemu zarządzania bramkami pocztowymi.
 • Przeszkolenie z zakresu Centralnego Systemu Zarządzania Konfiguracją.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Staż z FP na 6 miesięcy dla osób bezrobotnychMIEJSCE ODBYWANIA STAŻU I ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: Ul. Kaszubska 28GODZ.PR.: 07:30-15:30WYMAGANIA ORGANIZATORA: wykształcenie średnie mile widziane...

2023-06-05

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Lokalizacja: pomorskie/Kartuzy

1. Zapoznanie się z przepisami pracy dotyczącymi funkcjonowania Urzędu, w tym przepisami bhp i p.poż.;2. Zapoznanie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;3. Zapoznanie się...

2023-06-04

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/Szczytno

Zgodny z programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, informatyczne Wymagania dodatkowe: Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

2023-06-04