Młodszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 115785

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibą urzędu

 • możliwe przemieszczanie pakietów z korespondencją o masie nieprzekraczającej norm

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją i z ludźmi

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarnych w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • koordynuje wdrażanie nowych procedur związanych z obiegiem dokumentów oraz koncepcji rozwiązań informatycznych w odniesieniu do procedur administracyjnych dla potrzeb Urzędu
 • realizuje zadania związane z administrowaniem i funkcjonowaniem elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją WUWeu, systemu nadzoru nad aktami prawnymi e-Nadzór, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz Platformy Elektronicznego Fakturowania
 • Współpracuje z komórkami wewnętrznymi Urzędu, ministerstwami oraz innymi jednostkami zewnętrznymi w zakresie realizacji usług elektronicznej administracji
 • przygotowuje i opracowuje dokumentację systemową z zakresu wykorzystania systemów WUWeu, e-Nadzór i ePUAP w Urzędzie
 • uczestniczy w bieżącym uzgadnianiu postępowania w zakresie stosowania przepisów prawa w odniesieniu do elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • zapewnia niezbędne wsparcie merytoryczne oraz prowadzi szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu wykorzystywania wspieranych systemów
 • uczestniczy w testach ogólnokrajowych systemów i aplikacji w zakresie dokumentu elektronicznego i elektronicznego obiegu korespondencji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • wiedza z zakresu wdrażania systemów informatycznych
 • wiedza z zakresu funkcjonowania ePUAP
 • dobra organizacja pracy
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, program Excel)
 • umiejętność zwięzłego formułowania wypowiedzi (umiejętności redakcyjne)
 • umiejętność wnikliwego rozwiązywania problemów, umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • efektywna komunikacja
 • samodzielność
 • inicjatywa w zakresie poszukiwania obszarów wymagających zmian
 • rzetelność
 • systematyczność
 • spostrzegawczość
 • asertywność
APLIKUJ TERAZ