Pracownik ds. współpracy z regulatorami i operatorami telekomunikacyjnymi

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. współpracy z regulatorami i operatorami telekomunikacyjnymi

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IAT/140/06/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie korespondencji z właściwymi urzędami krajowymi i międzynarodowymi - regulatorami rynku telekomunikacyjnego,
 • opracowywanie raportów składanych do regulatora rynku telekomunikacyjnego, wynikających z obowiązków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
 • opracowanie wniosków do regulatora rynku telekomunikacyjnego o przydział numeracji sieci telekomunikacyjnej i zasobów pasma radiowego,           
 • wnoszenie opłat za użytkowanie pasma radiowego GSM-R i za użytkowanie numeracji sieci telekomunikacyjnych,
 • wspieranie negocjacji umów międzyoperatorskich oraz umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • tworzenie regulaminów usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Spółkę.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności telekomunikacja, prawo lub informatyka,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata w specjalności telekomunikacja, prawo lub IT,
 • wiedza zawodowa z zakresu telekomunikacji, IT, prawa,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ