Pracownik inżynieryjno-techniczny

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko inżynieryjno-techniczne
w wymiarze pełnego etatu
do obsługi systemów informatycznych
w Ośrodku Komputerowym CM
Pracownik inżynieryjno-techniczny
Miejsce pracy: Kraków
Wymagania:
 • doświadczenie w administracji systemami klienckimi (Windows 7, 8, 10, 11);
 • znajomość protokołu TCP/IP;
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji technicznej);
 • gotowość do nauki i poszerzania kompetencji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy.
Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:
 • instalację i konfigurację oprogramowania oraz sprzętu komputerowego;
 • serwis sprzętu, sieci oraz oprogramowania;
 • wsparcie użytkowników w zakresie oprogramowania systemowego, użytkowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego oraz urządzeń peryferyjnych;
 • samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu IT.
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość środowiska VMware vSphere;
 • znajomość środowiska Microsoft Active Directory;
 • certyfikaty Microsoft.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni;
 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • stałe godziny pracy od 7:30 do 15:30;
 • pakiet świadczeń socjalnych m.in. Karta Multisport, opieka medyczna, dofinansowanie
  do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i odbywania szkoleń.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarciaz Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania– na warunkach i zasadach określonych w RODO.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: dso@cm-uj.krakow.pl lub pocztą tradycyjnąna adres: Dział Spraw Osobowych UJ CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Zadania: Administrowanie systemami IT w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym: administrowanie systemem w trybie 24/7/365 w zakresie m.in. Active Directory, Exchange, serwerów WWW zapewnienie...

2023-10-03

LUX MED Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Praca w Centrali Grupy LUX MED. Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za obsługę platformy służącej do polecania kandydatów do pracy. W nowej roli będziesz odpowiedzialny/-a...

2023-10-03

Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste...

2023-10-02