Pracownik w Wydziale Analiz Nadzorczych

Narodowy Bank Polski

Departament Systemu Płatniczego

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Analiz Nadzorczych

 

(umowa na zastępstwo)


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • analizowanie funkcjonowania systemów stanowiących infrastrukturę potransakcyjną rynku kapitałowego (m.in. systemów rozliczeń i systemów rozrachunku papierów wartościowych), w tym przede wszystkim bieżące monitorowanie, zbieranie danych i analizowanie incydentów występujących w tych systemach,
 • analizowanie funkcjonowania systemów płatności działających w Polsce, w tym przede wszystkim bieżące monitorowanie oraz zbieranie danych,
 • bieżąca współpraca z przedstawicielami operatorów nadzorowanych systemów,
 • obsługa BSP (Baza Statystyki Płatniczej) w zakresie danych nadzorczych,
 • uczestniczenie w pracach związanych z oceną zasad funkcjonowania systemów pod względem ich sprawności i bezpieczeństwa w oparciu o przepisy prawa oraz
  standardy międzynarodowe,
 • współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) w zakresie opiniowania
  materiałów związanych z nadzorem sprawowanym przez EBC oraz z uczestnictwem NBP w grupach roboczych przy EBC,
 • współpraca z pracownikami banków centralnych innych krajów w zakresie wymiany doświadczeń odnośnie do wykonywania nadzoru systemowego.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów), preferowane ekonomiczne
  (szczególnie specjalizacja ekonometria),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Word,
 • umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz precyzyjnego
  i przejrzystego przekazywania ich w formie pisemnej i ustnej,
 • inicjatywa i kreatywność w zakresie realizowania i rozwoju powierzonych zadań,
 • umiejętność współpracy w zespole i odpowiedzialność za wyniki tej pracy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zasad funkcjonowania systemów rozliczeń i rozrachunku papierów
  wartościowych,
 • doświadczenie w pracy wymagającej znajomości przebiegu procesu przetwarzania transakcji płatniczych i operacji na papierach wartościowych,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, samodzielne dążenie do podnoszenia
  kompetencji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Narodowy Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Departament Systemu Płatniczego wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania polskiego systemu płatniczego. Do kompetencji Wydziału Postępowań Nadzorczych należą działania związane z nadzorem...

2022-07-28

Lundbeck Business Service Centre

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

Do you have a broad knowledge about finance (Accounting to Reporting, Controlling, Financial and tax reporting) or procurement and sourcing processes and would like to use it to build the best...

2022-07-20