Project Manager

IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Project Manager


Nr Ref.: [1459] N


Zadania:

Dla naszego klienta poszukujemy młodych, ambitnych ludzi, chcących brać udział w procesie transformacji DATA-CENTRIC organizacji. Dział, do którego poszukujemy, skupia się na zarządzaniu danymi, na ich jakości, zaawansowanej inżynierii metadanych i automatyzacji procesów zarządzania informacją, a w kolejnych krokach na nowych sposobach biznesowej monetyzacji danych.

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym dotyczącej:
  - rozliczeń,
  - zarządzania budżetem,
  - harmonogramem,
  - zakresem,
  - wymaganiami,
  - podziałem ról i obowiązków w ramach struktury zespołu,
  - identyfikacją i mitygacją ryzyka
 • Organizowanie i wsparcie w przygotowaniu spotkań oraz
  materiałów na spotkania Komitetów Sterujących/Operacyjnych
  i innych standardowych spotkań projektowych typu Kick-off, cykliczny status
 • Koordynowanie i mobilizowanie terminowego dostarczania wymagań
  oraz produktów projektu w całym cyklu projektowym – zgodnie z dobrymi praktykami
  w zakresie stosowania adekwatnych metodyk i narzędzi
 • Współpraca z Biznesem, IT i innymi jednostkami w celu przeprowadzenia w uzgodniony sposób skutecznej zmiany/usprawnienia procesów dot. danych klienta/podmiotu wraz z towarzyszącą temu odpowiednią modyfikacją
  i integracją wspierającego te procesy oprogramowania
 • Opcjonalnie (dodatkowa równoległa rola merytoryczna/analityczna): Zbieranie,
  analizowanie i dokumentowanie wymagań biznesowych;
 • Modelowanie i dokumentowanie procesów biznesowych i struktur/schematów danych;
 • Projektowanie i/lub opiniowanie rozwiązań;
 • Prowadzenie merytorycznych warsztatów z klientem wewnętrznym/ interesariuszami
Wymagania:
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania zmianami oraz zarządzania projektami w złożonym środowisku w okresie transformacji, w tym praktyczną umiejętność stosowania odpowiednich metodyk i narzędzi
 • Łatwość w skutecznej komunikacji z szerokim gronem interesariuszy uczestniczących w projektach/zmianie (różne profile kompetencyjne i stanowiskowe) – na potrzeby: moderowania ustaleń, przygotowania i prezentowania materiałów wspierających podejmowanie decyzji, mobilizowania efektów pracy, adresowania konfliktów
 • Doświadczenie w projektach koncentrujących się na danych klientowskich/podmiotu (np. związanych z jednym z zagadnień: RODO, CIS, CRM, zgody marketingowe itp.)

Mile widziane:

 • Doświadczenie w projektach związanych z zarządzaniem danymi w dużych organizacjach
 • Zdolności analityczne w kontekście zarządzania wymaganiami
 • Wiedza z zakresu modelowania i dokumentowania procesów biznesowych i struktur/schematów danych
 • Doświadczenie przy realizacji projektów z obszaru finansów/bankowości
Oferujemy:
 • Pracę u cenionego dostawcy rozwiązań wspierających procesy biznesowe
 • Prywatną opiekę medyczną oraz kartę sportową na preferencyjnych warunkach
 • Pracę 100% zdalną
 • Projekty dla klientów z różnych branż: bankowej, finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ