Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129728

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca w systemie zmianowym,
 • praca w porze nocnej,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym, czterokondygnacyjnym,
 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Świadczy usługi merytorycznego i technicznego wsparcia użytkownikom KAS oraz podmiotom gospodarczym w zakresie użytkowania centralnych systemów informatycznych. Obsługuje zgłoszenia telefoniczne oraz w udostępnionych aplikacjach.
 • Monitoruje działanie centralnych systemów informatycznych oraz integracyjnych komponentów SISC. Współpracuje z administratorami dziennymi, CIRF oraz innymi zespołami projektowymi w celu rozwiązywania problemów/awarii. Zgłasza awarie/problemy w udostępnionych aplikacjach.
 • Monitoruje elementy systemów budynkowych zlokalizowanych w IAS w Łodzi, przy ul. Karolewskiej 41.
 • Współpracuje z Wykonawcami systemów budynkowych i informatycznych w zakresie zgłoszonych awarii/problemów. Zajmuje się zgłoszeniem i obsługą problemów w udostępnionych aplikacjach.
 • Informuje o niedostępności monitorowanych systemów w udostępnionych aplikacjach oraz zgłasza odpowiednim służbom o umieszczeniu stosownych informacji dla klientów/podmiotów na stronach MF. Udziela zgody podmiotom i urzędom celno-skarbowym na działanie w procedurze awaryjnej w sytuacjach nie działania/awarii systemów.
 • Współpracuje z Referatem Wsparcia Obsługi Tranzytu Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych i administratorami dziennymi, w celu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez podmioty gospodarcze oraz pracowników KAS.
 • Zajmuje się realizacją procedur wynikających z umów serwisowych.
 • Analizuje procesy biznesowe obsługiwane przez systemy informatyczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w administrowaniu systemem operacyjnym klasy Linux Server i Windows Server.
 • Podstawowa znajomość języka SQL.
 • Podstawowa znajomość technologii XML.
 • Podstawowa wiedza dotycząca zarządzania bazami danych Oracle, PostgreSQL, MySQL, MSSQL.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 • Umiejętność poszukiwania i selekcji informacji.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach kryzysowych, w tym praca w stresie, pod presją czasu oraz z trudnym klientem.
 • Efektywne przekazywanie informacji.
 • Umiejętność słuchania.
 • Sumienność, dokładność, rzetelność, terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomość środowiska JAVA.
 • Znajomość technologii podpisu elektronicznego XML Signature.
 • Doświadczenie w zarządzaniu serwerem aplikacyjnym jboss/wildfly.oraz IIS.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Apteka Dr.Max

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław

Zakres obowiązków: Dbałość o bieżące funkcjonowanie systemów zakupowych i pochodnych w różnych podmiotach (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych) Szukanie i wdrażanie usprawnień do...

2023-12-05

Zachodniopomorski OW NFZ

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych współpraca z komórkami organizacyjnymi Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz firmami...

2023-12-02

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Borucza

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Budynek...

2023-12-01