Senior Java DeveloperBiblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko: Senior Java DeveloperOd kandydatów oczekujemy:
 • ugruntowanej wiedzy i co najmniej 3-letniego doświadczenia w poniższych obszarach:
  • Java 8 i Spring Framework,
  • mikroserwisy, SOA oraz interfejs API REST,
  • relacyjne bazy danych, język SQL, język PL/pgSQL i silnik PostgreSQL,
  • programowanie funkcjonalne i biblioteka Vavr,
  • testy jednostkowe oraz integracyjne,
  • OOP, TDD, DDD, Clean code i Refactoring,
  • narzędzia z obszaru procesu tworzenia oprogramowania, procesów CI/CD oraz narzędzi wspierających: Jenkins, Maven, Git, SonarQube, Liquibase, Hibernate / JPA, JUnit;
 • praktycznej znajomości metody SCRUM oraz notacji UML;
 • umiejętności korzystania z systemu kontroli wersji Git;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją;
 • mile widziana znajomość:
  • silnika Elastic Search,
  • systemu kolejkowania ActiveMQ,
  • zagadnień modelowania danych i dokumentowania struktur relacyjnych baz danych,
  • systemów operacyjnych LINUX (w tym Ubuntu),
  • serwerów aplikacji (JBoss, Tomcat, Apache HTTPD / nginx),
  • technologii sieciowych LAN/WAN, TCP/IP, VLAN, FTP,
  • narzędzi do monitorowania serwerów/aplikacji/sieci,
  • narzędzi ETL i zagadnienia synchronizacji baz danych,
  • narzędzia Swagger,
  • technologii frontendowych: Angular (5+), HTML5, CSS3, Sass, JavaScript, TypeScript,
  • frameworka Vaadin,
  • zagadnień związanych z Linked Open Data.
Zakres obowiązków:
 • udział we wszystkich aspektach rozwoju wyspecjalizowanego, wielowarstwowego systemu IT, udostępniającego usługi sieciowe, opartego o JVM:
  • analiza wykonalności nowych funkcjonalności,
  • projektowanie,
  • pisanie kodu źródłowego,
  • pokrywanie kodu źródłowego testami (jednostkowymi oraz integracyjnymi),
  • dokumentowanie kodu źródłowego (Javadoc),
  • przeprowadzanie code review oraz refaktoryzacji,
  • usuwanie błędów;
 • optymalizacja oprogramowania pod kątem wydajności i dostępności;
 • dbałość o wysoką jakość wytwarzanych rozwiązań;
 • stała współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego;
 • aktywny udział w inicjatywach poprawiających procesy wytwarzania oprogramowania w organizacj;
 • zapoznawanie się z narzędziami/ technologiami potrzebnymi do realizacji funkcji wskazanych przez zespół.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj
APLIKUJ TERAZ