Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

SALTUS Ubezpieczenia

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SBI/TUW/05/2022
Zadania na stanowisku:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w kształtowanie oraz obsługę procesów funkcjonujących w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym:

 • podejmowanie działań monitorujących poziom bezpieczeństwa informacji w ramach definiowanych obszarów ryzyka,
 • realizację działań związanych z zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa informacji,
 • koordynację działań rekomendowanych i podejmowanych w zakresie wdrożenia mechanizmów minimalizujących stwierdzone ryzyka,
 • realizację inicjatyw podnoszących wiedzę oraz świadomość osób zatrudnionych w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych,
 • współpracę z Inspektorem ochrony danych i Administratorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach realizowanych zadań,
 • opracowywanie oraz utrzymywanie dokumentacji, w tym regulacji wewnętrznych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • opiniowanie pod względem bezpieczeństwa informacji proponowanych zmian organizacyjnych lub technologicznych w procesach biznesowych.
Od kandydatów oczekujemy:

Doświadczenia na podobnym stanowisku pracy oraz:

 • znajomości standardów i przepisów prawa obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych
 • umiejętności i doświadczenia w opiniowaniu rozwiązań technologicznych pod kątem bezpieczeństwa danych,
 • umiejętności i doświadczenia w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji, w tym po stronie dostawców zewnętrznych,
 • umiejętności opracowywania materiałów szkoleniowych oraz prowadzenia inicjatyw w tym zakresie,
 • umiejętności opracowywania oraz wdrażania regulacji wewnętrznych,
 • komunikatywności, zaangażowania i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań.
Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość Wytycznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w tym dotyczących przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej,
 • umiejętność wdrażania rozwiązań spełniających wymagania regulacyjne oraz rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) na poziomie procesów operacyjnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów lub wdrożeń rozwiązań teleinformatycznych,
 • doświadczenie zdobyte w branży ubezpieczeniowej/ finansowej,
Oferujemy:
 • umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin,
 • szkolenia rozwojowe i dokształcające,

dodatki dla pracowników:

 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do programu Multisport,
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez Pracodawcę,
 • świąteczne bonusy,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • wolontariat pracowniczy,
 • dobrą lokalizację biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • praca w systemie hybrydowym

 

Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
APLIKUJ TERAZ