Specjalista ds. Utrzymania Sieci telekomunikacyjnych

Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym operatorom w kraju, zapewniając im optymalną bazę technologiczną do konkurowania. Wdrażamy innowacyjne technologie i dbamy o efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości.

Naszym pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wyrazem uznania dla wysokiej jakości polityki personalnej, przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników w NetWorkS! jest przyznane nam godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

Specjalista ds. Utrzymania Sieci telekomunikacyjnych
Opis zadań na stanowisku:
 • Utrzymanie elementów sieci zgodnie z wymaganiami SLA
 • Koordynowanie pracy firm zewnętrznymi w zakresie usuwania awarii sieci oraz okresowych przeglądów telekomunikacyjnych
 • Odbiory techniczne nowych elementów sieci
 • Inwentaryzacja technicznych zasobów sieci
 • Opieka nad magazynem części zamiennych
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie o profilu technicznym, preferowane: telekomunikacja, elektronika lub pokrewne
 • Podstawowa znajomość architektury sieci GSM/UMTS/LTE
 • Dyspozycyjność 24/7 w utrzymywanym obszarze – gotowość do pełnienia dyżurów
 • Prawo jazdy kat. B
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Dobra organizacja pracy, systematyczność, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, efektywne działanie w stresie i pod presją czasu
 • Mile widziane doświadczenie w utrzymaniu systemów telekomunikacyjnych
 Wybranej osobie oferujemy:
 • Umowa o pracę
 • Możliwość hybrydowego modelu pracy (zdalnie i stacjonarnie)
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Samochód służbowy jako narzędzie pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie na życie
 • Do wyboru: kartę sportową, kulturalną albo świadczenie urlopowe
 • Dzień wolny z okazji urodzin lub imienin
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Możliwość rozwoju zawodowego i dołączenie do doświadczonego zespołu profesjonalistów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami w przyjaznej atmosferze
W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych/w załączonym CV/ przez NetWorkS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, jako administratora danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych - na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników przeprowadzanych na obecne i przyszłe stanowiska. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie.Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
APLIKUJ TERAZ