Specjalista informatyk

Ogłoszenie numer: 8501652, z dnia 2023-09-05

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

poszukuje kandydata (k/m) do pracy na stanowisku

Specjalista informatyk

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.

Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę.
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko.
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa, ul. Wołoska 5.
Data rozpoczęcia pracy: jak najszybciej

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,
  • bariery architektoniczne: brak

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Do podstawowych obowiązków specjalisty informatyka należy:

 • Zapewnienie wsparcia użytkownikom systemów IT w Ośrodku i Szkołach Polskich.
 • Rozwiązywanie incydentów i problemów w pracy systemów IT Ośrodka.
 • Wsparcie w zakresie administrowania sieciami informatycznymi.
 • Wsparcie w zakresie administrowania serwerami i systemami Ośrodka oraz jego usługami.
 • Wsparcie w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej obsługi serwisowej systemów i urządzeń.
 • Wsparcie w zakresie administracji stron WWW i kursów on-line (WordPress, Moodle)
 • Organizacja wsparcia i szkoleń adresowanych do wszystkich użytkowników systemów i platform Ośrodka.
 • Współpraca przy realizacji kontroli zarządczej.
 • Nadzorowanie i administrowanie systemami wykonywania kopii zapasowych używanych w Ośrodku.
 • Administrowanie systemem wirtualizacji VMware.
 • Wsparcie w administrowaniu systemami z rodziny Linux.
 • Współpraca przy tworzeniu opisów przedmiotów zamówień do postępowań przetargowych.
 • Archiwizacja dokumentacji.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych, nieobjętych niniejszym zakresem czynności a pozostających w związku z nim oraz wykonywanie w sytuacjach awaryjnych innych poleceń przełożonych, pozostających w związku z zatrudnieniem zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.
 • Samokontrola.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie informatyczne.
 • Minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku informatycznym.
 • Praktyczna znajomość środowiska Microsoft Active Directory.
 • Praktyczna znajomość zarządzania platformami wirtualizacji VMware vSphere.
 • Znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa.
 • Praktyczna znajomość sieci LAN, WLAN, VPN.
 • Znajomość zagadnień związanych z zaporami sieciowymi (firewall).
 • Praktyczna znajomość z zakresu systemów operacyjnych z rodziny Linux (Debian).
 • Dobra znajomość i administracja systemami CMS WordPress, Moodle.
 • Instalacja, konfiguracja i diagnostyka systemów operacyjnych Microsoft Windows 10 w środowisku domenowym.
 • Umiejętność administracji systemami operacyjnymi z rodziny Windows Serwer 2008/2012/2016/2019.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobre umiejętności komunikacyjne w zakresie bezpośredniego kontaktu z użytkownikami.
 • Umiejętność przygotowywania i prowadzenia dokumentacji projektowej.
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość jednego języka roboczego UE,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń on – line, oraz prezentacji i wystąpień publicznych,
 • umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność samodzielnego zdobywania i aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • 6. kreatywność, dokładność, odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

 • curriculum vitae zawierające informacje o wykształceniu, stażu pracy, posiadanym doświadczeniu i umiejętności w zakresie obowiązków wskazanych w ogłoszeniu oraz dane kontaktowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dokumenty należy składać do dnia 8 września 2023 roku włącznie, pocztą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania.

Informacje dodatkowe:

 • Aplikacje złożone po terminie zostaną odrzucone;
 • Nadesłane aplikacje, z wyjątkiem aplikacji wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: it@orpeg.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

wczoraj

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Równoważny system czasu...

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Lokalizacja: pomorskie/Malbork

utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego, monitorowanie prawidłowości funkcjonowania urządzeń komutacyjnych i teletransmisyjnych, diagnostyka i usuwanie...

2023-10-02