Specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126635

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Niekorzystne czynniki psychospołeczne.

Zakres zadań

 • Identyfikuje potrzeby biznesowe zgodnie z zadaniami biura;
 • Ocenia potencjalne rozwiązania informatyczne dostępne na rynku z perspektywy kluczowych parametrów technicznych i funkcjonalnych prowadzonego projektu;
 • Identyfikuje procesy pozwalające na wprowadzanie rozwiązań, które umożliwią automatyzację gromadzenia i przetwarzania danych;
 • Współpracuje z zespołami projektowymi;
 • Opracowuje dokumentację techniczną oraz wymagania SWZ w planowanych projektach;
 • Zajmuje się techniczną obsługą biznes.gov.pl.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze prac analitycznych przy projektach informatycznych;
 • Znajomość zasad zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2 w zakresie podstawowym;
 • Przeszkolenie potwierdzone certyfikatem BPMN;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość Business Process Model and Notation (BPMN);
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, myślenie analityczne, samodzielność, orientacja na klienta, komunikatywność, organizacja pracy własnej, sumienność, kreatywność, orientacja na rezultaty, rozwój zawodowy, współpraca w zespole;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z znajomości zwinnych metod zarządzania projektami, certyfikat PRINCE2;
 • Znajomość: aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o służbie cywilnej.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; krajowe lub zagraniczne...

2023-09-27

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca...

2023-09-18