Specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126916

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Wysiłek fizyczny. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Praca pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: parter,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zapewnia bezpośrednie i zdalne wsparcie techniczne użytkowników w zakresie oprogramowania i sprzętu
 • Instaluje i konfiguruje sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie
 • Zarządza i administruje Systemem Wydruku Centralnego, w celu zapewnienia pracownikom Ministerstwa możliwości drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów. Monitoruje działanie systemu oraz urządzeń podpiętych do systemu i podejmuje odpowiednie działania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
 • Prowadzi szkolenia stanowiskowe w zakresie obsługi sprzętu
 • Rejestruje sprzęt IT
 • Przygotowuje oraz zapewnia obsługę wideokonferencji
 • Realizuje zakupy akcesoriów i sprzętu IT
 • Obsługuje System Zgłaszania pod względem przypisywania zgłoszeń do odpowiednich opiekunów systemów. Kontroluje oraz nadaje priorytet zgłoszonym problemom

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wsparcia użytkowników w obszarze IT
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość zagadnień dotyczących sprzętu komputerowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu administrowania wideokonferencjami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych i peryferyjnych
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym zgłaszanych przez pracowników
 • Umiejętność konfigurowania stacji klienckiej wyposażonej w oprogramowanie biurowe
 • Umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów sieciowych na stacji klienckiej
 • Umiejętności: pracy w zespole, analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy, komunikatywność, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia lub kursy z zakresu sieci komputerowych, Windows oraz szkolenia specjalistyczne w dziedzinie IT
 • Umiejętność posługiwania się systemami i aplikacjami do prowadzenia wideokonferencji (MS Teams, Zoom, Skype, Webex, VMix)
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń mobilnych (systemy Android i iOS oraz migracja danych pomiędzy tymi systemami)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PGE Systemy

Lokalizacja: podkarpackie/Rzeszów

Zakres obowiązków Analiza obecnie uruchomionych funkcjonalności w zakresie aplikacji pod względem poprawności działania i identyfikacja potrzeb optymalizacji (II linia wsparcia) Współpraca ze...

dzisiaj

PGE Systemy

Lokalizacja: łódzkie/Łódź

Zakres obowiązków Analiza obecnie uruchomionych funkcjonalności w zakresie aplikacji pod względem poprawności działania i identyfikacja potrzeb optymalizacji (II linia wsparcia) Współpraca ze...

dzisiaj

PGE Systemy

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Sienna 39

Zakres obowiązków Analiza obecnie uruchomionych funkcjonalności w zakresie aplikacji pod względem poprawności działania i identyfikacja potrzeb optymalizacji (II linia wsparcia) Współpraca ze...

dzisiaj