Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 116856

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa;
Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu;
Eksploatacja systemów informatycznych Policji.
Stanowisko pracy usytuowane III piętrze budynku jednostki
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiary czasu pracy,
Praca przy sztucznym oświetleniu.
Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Nadzoruje stale i długoterminowo pod względem formalnym, logicznym i merytorycznym poprawność i jakość danych wprowadzanych do systemów informatycznych Policji.
 • Koordynuje permanentnie prace realizowane przez inne osoby zatrudnione w jednostkach Policji woj. Podlaskiego.
 • Analizuje i monitoruje stan zagrożenia przestępczością na terenie województwa podlaskiego poprzez przygotowywanie okresowych raportów, analiz i zestawień.
 • Wyszukuje i typuje w policyjnych systemach informatycznych danych dotyczących przestępstw, osób, rzeczy i obiektów, przedmiotów oraz ustala ich wzajemne powiązania..
 • Wyszukuje i opracowywuje informacje dotyczące określonych zagadnień na zlecenie kierownictwa KWP w Białymstoku.
 • Eksploatuje systemy PSI i KCIK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym i edytorem tekstu
 • Znajomość obsługi baz danych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Wnikliwośći rzetelność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość przepisów KK, KPK, KW
 • Znajomość języka programowania SQL lub innych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca w terenie oraz nietypowe godziny pracy (w tym...

2023-03-10

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres...

2023-03-05

Contract Administration Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Opis stanowiska: Doradztwo i audyty w zakresie wdrażania normy ISO 27001:2013, Nadzór nad zapewnieniem zgodności systemu bezpieczeństwa informacji z normą ISO/IEC 27001 oraz pełnienie roli...

2023-03-02