Starszy informatyk

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126546

Warunki pracy


 •  praca w siedzibie Urzędu,
 •  stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
 •  narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 •  występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 1 godziny dziennie,
 •  budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • wdraża programy komputerowe wspierające funkcjonowanie Urzędu;
 • uzgadnia z użytkownikami wymagania funkcjonalne systemów komputerowych, analizuje produkty oferowane przez firmy zewnętrzne a następnie opracowuje koncepcje wdrożenia;
 • nadzoruje pracę systemów komputerowych;
 • analizuje zapotrzebowania pracowników DUW na nowe systemy, uzgadnia wymagania funkcjonalne i współpracuje z programistami;
 • prowadzi szkolenia użytkowników systemów komputerowych i rozwiązuje zgłoszone problemy dotyczące ich eksploatacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność analizowania potrzeb użytkowników i tworzenia założeń funkcjonalnych systemów informatycznych;
 • znajomość i umiejętność analizowania rynku systemów informatycznych;
 • umiejętność wdrażania i testowania oprogramowania;
 • umiejętność rozwiązywania problemów użytkowników i prowadzenia szkoleń w tym zakresie;
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

wczoraj

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Równoważny system czasu...

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Lokalizacja: pomorskie/Malbork

utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego, monitorowanie prawidłowości funkcjonowania urządzeń komutacyjnych i teletransmisyjnych, diagnostyka i usuwanie...

2023-10-02