Starszy informatyk

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125897

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.
 • Warunki pracy: praca biurowa.
 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach). Praca na 10 piętrze.
 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.
 • Wyjazdy służbowe.
 • Stres związany z obsługą klienta.
 • Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.
 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Rejestruje, monitoruje i rozwiązuje zgłoszenia i incydenty informatyczne zgłaszane przez użytkowników końcowych w ramach pierwszej linii wsparcia.
 • Aktualizuje bazę wiedzy rozwiązań technicznych.
 • Wykonuje ekspertyzy techniczne urządzeń.
 • Obsługuje narady i konferencje.
 • Instaluje, konfiguruje i aktualizuje sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.
 • Administruje systemem antywirusowym oraz obiektami IT w usłudze Active Directory.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu i oprogramowania.
 • Dokonuje zakupu towarów i usług, opracowuje opisy przedmiotu zamówienia sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • Bardzo dobra znajomość systemów MS Windows 10/11.
 • Dobra znajomość stosu protokołów TCP/IP.
 • Podstawowa znajomość usługi katalogowej Active Directory i usług zależnych.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office i Microsoft 365.
 • Komunikatywność.
 • Analityczne myślenie.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność.
 • Umiejetność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość dobrych praktyk ITIL.
 • Znajomość narzędzi ITSM (ManageEngine ServiceDesk).
 • Znajomość Endpoint Central.
APLIKUJ TERAZ