Starszy informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116765

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Nietypowe godziny pracy.

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Opracowuje propozycje aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa oraz nowych i zmienianych procedur bezpieczeństwa w zakresie IT, w tym powadzi uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, użytkownikami końcowymi, z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi, dostawcami: oprogramowania, systemów teleinformatycznych i rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa.
 • Monitoruje stosowanie wdrożonych procedur w zakresie bezpieczeństwa informatycznego zasobów informacyjnych.
 • ­Nadzoruje i koordynuje procesy analizy ryzyka bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w Ministerstwie.
 • ­Realizuje określone w Polityce Bezpieczeństwa Informacji (IT) procedury przypisane do administratora bezpieczeństwa informacji (abi).
 • ­Przygotowuje założenia w zakresie zagadnień szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz obowiązującej w MRiPS Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
 • ­Przygotowuje dokumentację przetargową oraz uczestniczy w postępowaniach przetargowych, komisjach przetargowych i odbiorach technicznych w obszarze systemów i narzędzi IT eksploatowanych w centralnym środowisku przetwarzania danych MRiPS, realizowanych w ramach przyznanych środków budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ICT, w tym co najmniej 1 rok przy realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość zagadnień, narzędzi i procedur z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów IT
 • znajomość normy PN-ISO 27001
 • znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • komunikatywność
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

  Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

  Lokalizacja: pomorskie/Starogard Gdański

  bieżące utrzymanie sprzętu oraz infrastruktury IT, administracja stron www spółki, pomoc w rozwiazywaniu problemów informatycznych personelu KCZ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...

  wczoraj

  WIELTON S.A.

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/

  Miejsce pracy: Warszawa lub Zdalnie Prowadzimy prace nad wytworzeniem i rozwojem aplikacji internetowej wraz z portalem dostępowym, zapewniajćych dostęp do informacji o stanie urządzeń,...

  wczoraj

  WIELTON S.A.

  Lokalizacja: łódzkie/

  Miejsce pracy: Warszawa lub Zdalnie Prowadzimy prace nad wytworzeniem i rozwojem aplikacji internetowej wraz z portalem dostępowym, zapewniajćych dostęp do informacji o stanie urządzeń,...

  wczoraj